1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 2974-2009 ΚΥΑ Καταλυμάτων_2974

Περισσότερα

Pinakasperioxis

Περισσότερα

Yπογράφηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (αρ. 2974) που αφορά τον προσδιορισμό των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Α.Α.Τ.). Οι οδηγοί εφαρμογής και τα υποδείγματα των φακέλων υποψηφιότητας των προγραμμάτων […]

Περισσότερα

Εν όψει της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου η Αναπτυξιακή Πάρνωνα έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2007 διαδικασίες διαβουλεύσεων με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής οικονομίας, στα πλαίσια των οποίων έχει συνταχθεί η πρόταση διαβούλευσης που επισυνάπτεται στο παρόν άρθρο. Ήδη, το ενδιαφέρον των Δήμων για την ένταξή τους […]

Περισσότερα