Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης με τίτλο: “Στήριξη της Απασχόλησης μέσω της Οικοανάπτυξης στην Ανατολική Αρκαδία”, έχει ενταχθεί στο Μέτρο 5.2 “ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ” του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2000-2006 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά […]

Περισσότερα

Στόχοι του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης “Στήριξη της Απασχόλησης μέσω της Οικοανάπτυξης στην Ανατολική Αρκαδία” είναι: -Η αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου -Η ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας -Η παροχή κινήτρων για επιχειρηματική δραστηριότητα -Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και επαγγελματικής κατάρτισης -Η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Περισσότερα

Η Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (ΟΣΦ) είναι το όργανο που σχεδιάζει και υλοποιεί το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης στα πλαίσια των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης. Η Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (ΟΣΦ) για την υλοποίηση του Σχεδίου “Στήριξη της Απασχόλησης μέσω της Οικοανάπτυξης στην Ανατολική Αρκαδία” αποτελείται από τους: -Δήμο Βόρειας Κυνουρίας -Δήμο Τεγέας -Δήμο […]

Περισσότερα