14 Μαΐου 2018

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα με τίτλο: “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας” του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ (Πάρνωνας Α.Ε.), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια/ προτάσεις στην 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα, στο πλαίσιο των παρακάτω Δράσεων:

  • 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
  • 19.2.5 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα
  • 19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και των υποδράσεων της παρούσας προκήρυξης περιλαμβάνει όλους τους Δήμους της περιοχής παρέμβασης και συγκεκριμένα: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Τρίπολης, Δήμος Άργους – Μυκηνών, Δήμος Επιδαύρου, Δήμος Ερμιονίδας, Δήμος Ναυπλιέων, Δήμος Ανατολικής Μάνης, Δήμος Ευρώτα, Δήμος Μονεμβασίας, Δήμος Σπάρτης και Δήμος Ελαφονήσου, (εξαιρουμένων των αστικών κέντρων της Σπάρτης, της Τρίπολης, του Άργους και του Ναυπλίου)

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται  σε 2.363.600,00 € για την παρούσα πρόσκληση.

  • Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: 14-05-2018
  • Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: 14-09-2018

Η παραπάνω καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αποτελεί παράταση της αρχικής κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5.3 της πρόσκλησης.

Για την έντυπη υποβολή ισχύουν τα λοιπά αναφερόμενα της παραγράφου 5.3 της πρόσκλησης βάσει των οποίων, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης στήριξης.

 

Εκπαιδευτικό video

Περισσότερα video της ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων), μπορείτε να δείτε εδώ