Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα απασχολεί σήμερα σε μόνιμη βάση 25 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων και έχει σε ισχύ συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με εξωτερικούς συνεργάτες στην παροχή συμβουλών, στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εκπόνηση ειδικών μελετών για την Τεχνική Στήριξη των Ο.Τ.Α. και το Τεχνικό Τμήμα.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

1. Χαράλαμπος Λυσίκατος – Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2. Μπερέτσος Μαρίνης – Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3. Κοδέλλα Άννα (Προϊστάμενη) – Φιλόλογος
4. Kalaver Ιvana – Δημόσιες Σχέσεις
5. Ειρήνη Τσουκάτου – Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

6. Ευάγγελος Πετρόπουλος – Δικηγόρος

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ/ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

7. Μένη Πολυξένη (Προϊστάμενη)- Διοίκηση Επιχειρήσεων
8. Μαρνέρης Ηλίας – Οικονομολόγος M.Sc.
9. Ρουσάλης Παναγιώτης – Οικονομολόγος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

10. Τριτάκη Μαρίνα (Προϊστάμενη Τεχνικής Υπηρεσίας ) – Πολιτικός Μηχανικός
11. Χονδρογιάννη Ευαγγελία (Γραμματεία) – Πληροφορικός/Οικονομολόγος
12. Σαρρής Ιωάννης (Προϊστάμενος Τμ. Μελετών) – Μηχανολόγος Μηχανικός
13. Γεωργίτσης Χρήστος -(Προϊστάμενος Τμ. Έργων) Πολιτικός Μηχανικός
14. Ζώταλης Μιχάλης – Πολιτικός Μηχανικός M.Sc. (Μηχ. Άξονα 3 ΠΑΑ)
15. Βαρνάβας Δημήτριος – Μηχανολόγος Μηχανικός

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

16. Μπούζιου Μαρία (Υπεύθυνη/Συντονίστρια Τ.Π. LEADER) – Γεωπόνος
17. Μπόκος Γεώργιος – Πολιτικός Μηχανικός
18. Γεωργοστάθης Παναγιώτης – Φυσικός M.Sc.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

19. Άννα Κορδονούρη (Προϊστάμενη) – Βιβλιοθηκονόμος
20. Μανιταρά Aγγελική – Οικονομολόγος M.Sc.
21. Αλεξάνδρα Ψαρολόγου – Χημικός M.Sc.

ΘΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

22. Καλαθά Χριστίνα – Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος M.Sc.