5 Δεκεμβρίου 2008

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα απασχολεί σήμερα σε μόνιμη βάση 38 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων και έχει σε ισχύ συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με εξωτερικούς συνεργάτες στην παροχή συμβουλών, στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εκπόνηση ειδικών μελετών για την Τεχνική Στήριξη των Ο.Τ.Α. και το Τεχνικό Τμήμα.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Χαράλαμπος Λυσίκατος – Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μπερέτσος Μαρίνης – Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ευάγγελος Πετρόπουλος – Δικηγόρος

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σαρρής Ιωάννης – Μηχανολόγος Μηχανικός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Κορδονούρη Άννα – Βιβλιοθηκονόμος

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Κολινιώτης Δημήτρης – Τεχνολόγος Τροφίμων

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κολινιώτης Δημήτρης – (Προϊστάμενος Τμ. Παροχής Υπηρεσιών) Τεχνολόγος Τροφίμων
Ευαγγελία Μπάρλα (Γραμματεία) – Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Μπόκος Γεώργιος – Πολιτικός Μηχανικός
Ζώταλης Μιχάλης – Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.
Καλαθά Χριστίνα
Γιαννουλακης Εμμανουήλ
Γρηγορατος Κων/νος
Καρατσωρας Εμμανουηλ
Λαμπροπουλος Κων/νος
Μπερτσάτος Γεώργιος
Μπρεσιάκας Αναστάσιος
Σαραντακος Παναγιώτης
Φρέντζος Ηλίας
Παπαβασιλείου Μαρία
Μπόρα Σοφία

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Καλαθά Χριστίνα (Προϊστάμενη) – Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος M.Sc
Κανελλίδης Γεώργιος – Γεωπόνος
Λάρου Ευαγγελία – Γεωπόνος
Γολεγός Νικόλαος – Γεωπόνος

ΔΟΜΗ ΕΣΤΙΑ

Kολινιώτης Δημήτριος (Υπεύθυνος Έργου)
Πουλάκης Μιχαήλ (Υπεύθυνος Ομάδας Έργου)
Μαρίνης Μπερέτσος – Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος
Μαρνέρης Ηλίας – Οικονομολόγος
Κάλαβερ Ιβάνα – Διοικητικός υπάλληλος
Λάτσης Παναγιώτης – Οικονομολόγος
Γεωργοσταθης Παν/της – Data manager
Mανιταρά Αγγελική – Οικονομολόγος
Δημόγιαννη Κων/να – Δοικητικός υπάλληλος
Αλεξοπούλου Παν/τα – Ψυχολόγος
Προκόπου Αφροδίτη – Κοινωνικός επιστήμονας
Κυριακοπούλου Χρυσάνθη – Κοινωνικός επιστήμονας
Αγλαμίση Κατερίνα – Κοινωνικός επιστήμονας
Καλλιόπη Πολυδώρου – Συνοδός
Σταυροπουλου Σταματίνα – Κοινωνικός επιστήμονας
Καπλάνη Δήμητρα – Βοηθός οικονομικού διαχειριστή
Λαγού Δήμητρα – Βοηθός πεδίου
Καλδή Ελένη – Επόπτης φιλοξενίας
Μπόρα Σοφία – Επόπτης φιλοξενίας
Κοράκη Σταυρούλα – Διερμηνέας
Μόρσι Μοχάμαντ – Διερμηνέας
Ριχάμ Αμέρ – Διερμηνέας
Σαμιρ Σαϊάνι – Διερμηνέας
Μητσόπουλος Χαράλαμπος – Οδηγός

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τριτάκη Μαρίνα (Προϊστάμενη Τεχνικής Υπηρεσίας ) – Πολιτικός Μηχανικός

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

Γεωργίτσης Χρήστος (Προϊστάμενος Τμήματος Έργων) – Πολιτικός Μηχανικός

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Σαρρής Ιωάννης (Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών) – Μηχανολόγος Μηχανικός

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ευαγγελία Μπάρλα (Γραμματεία) – Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Μπόκος Γεώργιος – Πολιτικός Μηχανικός
Ζώταλης Μιχάλης – Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.
Καλαθά Χριστίνα
Γιαννουλακης Εμμανουήλ
Γρηγορατος Κων/νος
Καρατσωρας Εμμανουηλ
Λαμπροπουλος Κων/νος
Μπερτσάτος Γεώργιος
Μπρεσιάκας Αναστάσιος
Σαραντακος Παναγιώτης
Φρέντζος Ηλίας
Παπαβασιλείου Μαρία
Μπόρα Σοφία

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μένη Πολυξένη (Προϊστάμενη)- Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κορδονούρη Άννα (Προϊστάμενη) – Βιβλιοθηκονόμος
Τσουκάτου Ειρήνη – Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ψαρολόγου Αλεξάνδρα – Χημικός M.Sc.
Γεωργοστάθης Παναγιώτης – Φυσικός M.Sc.
Νέος συνεργάτης

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κοδέλλα Άννα (Προϊστάμενη)- Φιλόλογος
Μπόλης Σωτήρης – Ηλεκτρολόγος μηχανικός
Κάλαβερ Ιβάνα – Διοικητικός υπάλληλος
Μακρή Έλλη – Λογίστρια

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ/ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Μένη Πολυξένη (Προϊστάμενη)- Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μαρνέρης Ηλίας – Οικονομολόγος M.Sc.
Ρουσάλης Παναγιώτης – Οικονομολόγος
Μανιταρά Αγγελική – Οικονομολόγος M.Sc.
Μακρή Έλλη – Λογίστρια M.Sc.
Λάτσης Παναγιώτης – Οικονομολόγος
Καπλάνη Δήμητρα – Οικονομολόγος
Λαγού Δήμητρα – Οικονομολόγος

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΤΔ LEADER)

Μπούζιου Μαρία (Υπεύθυνη/Συντονίστρια Τ.Π. LEADER) – Γεωπόνος
Μπόκος Γεώργιος – Πολιτικός Μηχανικός
Γεωργοστάθης Παναγιώτης – Φυσικός M.Sc.
Ζώταλης Μιχάλης – Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.
Μπόλης Σωτήρης – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Κοδέλλα Άννα – Φιλόλογος
Άννα Κορδονούρη – Βιβλιοθηκονόμος
Αλεξάνδρα Ψαρολόγου – Χημικός M.Sc
Ειρήνη Τσουκάτου – Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μένη Πολυξένη – Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μαρνέρης Ηλίας – Οικονομολόγος M.Sc.
Ρουσάλης Παναγιώτης – Οικονομολόγος
Μπερέτσος Μαρίνης – Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος
Μεταξία Γούσγουλα – Δικηγόρος