5 Δεκεμβρίου 2008

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα απασχολεί σήμερα σε μόνιμη βάση 38 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων και έχει σε ισχύ συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με εξωτερικούς συνεργάτες στην παροχή συμβουλών, στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εκπόνηση ειδικών μελετών για την Τεχνική Στήριξη των Ο.Τ.Α. και το Τεχνικό Τμήμα.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Χαράλαμπος Λυσίκατος – Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μπερέτσος Μαρίνης – Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠ

Σπυρίδων Φλώρος – Επιχειρηματίας

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ευάγγελος Πετρόπουλος – Δικηγόρος

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σαρρής Ιωάννης – Μηχανολόγος Μηχανικός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Κορδονούρη Άννα – Βιβλιοθηκονόμος

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Κολινιώτης Δημήτρης (Προϊστάμενος)- Τεχνολόγος Τροφίμων

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Καλαθά Χριστίνα (Προϊστάμενη) – Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος M.Sc
Κανελλίδης Γεώργιος – Γεωπόνος

ΔΟΜΗ ΕΣΤΙΑ

Διοίκηση Έργου

Kολινιώτης Δημήτριος (Υπεύθυνος Έργου)
Πουλάκης Μιχαήλ (Υπεύθυνος Ομάδας Έργου)
Μαρνέρης Ηλίας – Οικονομολόγος
Κάλαβερ Ιβάνα – Διοικητικός υπάλληλος
Λάτσης Παναγιώτης – Οικονομολόγος
Γεωργοσταθης Παν/της – Data manager
Mανιταρά Αγγελική – Οικονομολόγος
Καπλάνη Δήμητρα – Βοηθός οικονομικού διαχειριστή
Λαγού Δήμητρα – Βοηθός πεδίου
Πάρχα Βάγια –

Υλοποιήση Έργου

Δημόγιαννη Κων/να – Δοικητικός υπάλληλος
Προκόπου Αφροδίτη – Κοινωνικός επιστήμονας
Κυριακοπούλου Χρυσάνθη – Κοινωνικός επιστήμονας
Αγλαμίση Κατερίνα – Κοινωνικός επιστήμονας
Κιρκίνη Αγγελική – Κοινωνικός επιστήμονας
Καλλιόπη Πολυδώρου – Συνοδός
Καλδή Ελένη – Επόπτης φιλοξενίας
Μπόρα Σοφία – Επόπτης φιλοξενίας
Καραβασιά Ευαγγελλια – Επόπτης φιλοξενίας
Κοράκη Σταυρούλα – Διερμηνέας
Ηλιοπούλου Ιωάννα – Διερμηνέας
Σαμιρ Σαϊάνι – Διερμηνέας
Μητσόπουλος Χαράλαμπος – Οδηγός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τριτάκη Μαρίνα (Προϊστάμενη Τεχνικής Υπηρεσίας ) – Πολιτικός Μηχανικός

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Γεωργίτσης Χρήστος – Πολιτικός Μηχανικός
Μπόκος Γεώργιος – Πολιτικός Μηχανικός
Ζώταλης Μιχάλης – Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.
Σαρρής Ιωάννης – Μηχανολόγος Μηχανικός
Λαμπρόπουλος Κων/νος – Μηχανολόγος Μηχανικός
Παπαβασιλείου Μαρία – Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Καλαθά Χριστίνα – Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος
Μπάρλα Ευαγγελία – Περιβαλλοντολόγος
Κίζης Ιωάννης – Αρχιτέκτονας
Μουζακιώτης Παναγιώτης – Τοπογράφος Μηχανικός
Γιαννουλάκης Εμμανουήλ – Πολιτικός Μηχανικός
Γρηγοράτος Κων/νος – Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Καρατσώρας Εμμανουηλ – Πολιτικός Μηχανικός
Μπερτσάτος Γεώργιος – Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Μπρεσιάκας Αναστάσιος – Γεωλόγος/Γεωτεχνικός
Σαραντάκος Παναγιώτης – Μηχανολόγος Μηχανικός
Φρέντζος Ηλίας – Πολιτικός Μηχανικός
Μπόρα Σοφία – Μηχανικός Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Λυσικάτου Μαριάννα
Τζάκα Παναγιώτα
Βρέττας Παναγιώτης
Κίζης Κων/νος
Μακρής Αθανάσιος
Μανώλης Κων/ος
Μένης Χρήστος
Μπέτσης Αλκιβιάδης
Πανόπουλος Δημήτριος
Πάντος Κων/νος
Παπανικολάου Κων/νος
Παρασκευόπουλος Μιχαήλ
Ροπαλίδου Αρετή
Σταυρόπουλος Πέτρος
Στρατάκου Φωτεινή
Τζανακάκης Παντελής
Τουρλάκης Παναγιώτης
Φωτοπούλου ληδα
Φράγκου Μαριλένα
Βλάχος κων/νος
Γουνέλα Λητώ
Ζαρρής Δημήτριος
Καμπυλαυκάς Παναγιώτης
Δεληγιώργη Αγριππίνα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κοδέλλα Άννα (Προϊστάμενη)- Φιλόλογος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μένη Πολυξένη (Προϊστάμενη)- Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κοδέλλα Άννα (Προϊστάμενη)- Φιλόλογος
Μπόλης Σωτήρης – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Κάλαβερ Ιβάνα – Διοικητικός υπάλληλος
Μακρή Έλλη – Λογίστρια

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ/ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Μένη Πολυξένη (Προϊστάμενη)- Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μαρνέρης Ηλίας – Οικονομολόγος M.Sc.
Ρουσάλης Παναγιώτης – Οικονομολόγος
Μανιταρά Αγγελική – Οικονομολόγος M.Sc.
Μακρή Έλλη – Λογίστρια M.Sc.
Λάτσης Παναγιώτης – Οικονομολόγος
Καπλάνη Δήμητρα – Οικονομολόγος
Λαγού Δήμητρα – Οικονομολόγος

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΤΔ LEADER)

Μπούζιου Μαρία (Υπεύθυνη/Συντονίστρια Τ.Π. LEADER) – Γεωπόνος
Μπόκος Γεώργιος – Πολιτικός Μηχανικός
Γεωργοστάθης Παναγιώτης – Φυσικός M.Sc.
Ζώταλης Μιχάλης – Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.
Μακρή Έλλη – Λογίστρια
Κοδέλλα Άννα – Φιλόλογος
Άννα Κορδονούρη – Βιβλιοθηκονόμος
Αλεξάνδρα Ψαρολόγου – Χημικός M.Sc
Ειρήνη Τσουκάτου – Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μένη Πολυξένη – Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μανιταρά Αγγελική – Οικονομολόγος M.Sc.
Ρουσάλης Παναγιώτης – Οικονομολόγος
Μπερέτσος Μαρίνης – Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος
Μεταξία Γούσγουλα – Δικηγόρος
Μπόλης Σωτήρης – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μουζακιώτης Παναγιώτης (Προϊστάμενος) – Τοπογράφος Μηχανικός

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κορδονούρη Άννα (Προϊστάμενη) – Βιβλιοθηκονόμος
Τσουκάτου Ειρήνη – Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ψαρολόγου Αλεξάνδρα – Χημικός M.Sc.
Γεωργοστάθης Παναγιώτης – Φυσικός M.Sc.
Γούσγουλα Μεταξία – Δικηγόρος
Καπλάνη Δήμητρα – Οικονομολόγος
Λαγού Δήμητρα – Οικονομολόγος
Δημόγιαννη Κωνσταντίνα – Διοικητικός Υπάλληλος

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μουζακιώτης Παναγιώτης – Τοπογράφος Μηχανικός
Κωστόγιαννης Γεώργιος –
Καλαθά Χριστίνα – Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος M.Sc
Μπόρα Σοφία – Μηχανικός Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Μπάρλα Ευαγγελία – Περιβαλλοντολόγος
Καραβασιά Ευαγγελία – MSc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.