26 Οκτωβρίου 2017

Οι Υποδράσεις Δημοσίου Χαρακτήρα που ενισχύονται από το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα με τίτλο: “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας ” στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο-μέτρου 19.2 (ΠΑΑ) και της Προτεραιότητας 4 (ΕΠΑλΘ), αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω.

! Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τις υποδράσεις δημοσίου χαρακτήρα (αναλυτική περιγραφή, ποσοστά ενίσχυσης, δικαιούχοι, κλπ), μπορείτε να δείτε στο ηλεκτρονικό έντυπο

 

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια

Περιγραφή:

Υποδομές μικρής κλίμακας για την εξυπηρέτηση των αγροτικών περιοχών

Η υποδράση αφορά στη δημιουργία έργων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και οδοποιίας στις αγροτικές περιοχές, εντός ορίων οικισμών. Ενδεικτικά τα έργα αφορούν:

  • στην ταμίευση, αξιοποίηση και εξοικονόμηση ύδατος (ύδρευση) καθώς στη μεταφορά και διανομή του ταμιευμένου ύδατος (δίκτυα μεταφοράς και διανομής),
  • έργα οδοποιίας εντός οικισμών (διάνοιξη, συντήρηση κτλ)

Ενεργειακή αναβάθμιση/ εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις
Επίσης, η υποδράση περιλαμβάνει καινοτόμες προσεγγίσεις και παρεμβάσεις στις υποδομές με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις. Ενδεικτικά τα έργα αφορούν:

  • την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με σκοπό τη σταδιακή μετατροπή τους σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (κτιριακό κέλυφος, κουφώματα, περιβάλλοντας χώρος, σύστημα ψύξης/θέρμανσης, φωτισμός, παθητική θέρμανση/ψύξη, φυσικός φωτισμός, βιοκλιματικές παρεμβάσεις, αυτοματισμοί και συστήματα BMS, κτλ).
  • την εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις (φωτοβολταϊκά, μικρά αιολικά συστήματα, ηλιακά συστήματα για ΖΝΧ, καινοτόμα έργα ΑΠΕ)

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ βαθμού και υπηρεσίες αυτών

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€

Ποσοστό Ενίσχυσης: Η ένταση της ενίσχυσης, σε περίπτωση που η χρήση των υποδομών είναι τοπική, ανοιχτή στο κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και δεν αποφέρει κέρδος, μπορεί να ανέλθει έως και στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. Στη περίπτωση υποδομών των οποίων η χρηματοδότηση της κατασκευής ή της αναβάθμισης τους συμβάλλει σε τοπικό επίπεδο στη βελτίωση του επιχειρηματικού και καταναλωτικού περιβάλλοντος, η στήριξη και το ποσό ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης.

 

19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)

Περιγραφή: Η υποδράση περιλαμβάνει ενισχύσεις για έργα δημιουργίας, βελτίωσης ή επέκτασης βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού όπως π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κ.α. Η παραπάνω δράση γίνεται με έμφαση στην εναλλακτική παροχή των σχετικών υπηρεσιών (π.χ. εθελοντισμός, κοινωνική καινοτομία, κλπ).

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ βαθμού και υπηρεσίες αυτών

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€

Ποσοστό Ενίσχυσης: Σε περίπτωση που η χρήση υποδομών είναι τοπική, ανοιχτή στο κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και δεν αποφέρει κέρδος, η στήριξη δεν καθιστά κρατική ενίσχυση και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και 100% των επιλέξιμων δαπανών.

 

19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)

Περιγραφή: Η υποδράση αφορά δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό των υποδομών αναψυχής της περιοχής (άλση, πάρκα/πλατείες, παιδικές χαρές, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα και, κ.λπ.)

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Προτεραιότητα υποδράσης: Οι παραπάνω επενδύσεις, στο αντίστοιχο κριτήριο, θα βαθμολογηθούν βάσει της χωροθέτησής τους ως εξής:
Α. Επενδύσεις σε περιοχές αποθέματος βιόσφαιρας (Δήμοι Β. Κυνουρίας, Ν. Κυνουρίας, Μονεμβασιάς, Ευρώτα και Ελαφονήσου) και σε περιοχές με χαρακτηρισμένα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO (Δήμοι Επιδαύρου και Σπάρτης).
Β. Επενδύσεις σε περιοχές που αποτελούν Ιδιαίτερες συνεκτικές ζώνες ιστορικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (Δήμος Ανατολικής Μάνης): Λαμβάνουν 50 βαθμούς.
Γ. Στις λοιπές περιοχές (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Άργους – Μυκηνών, Ερμιονίδας, Ναυπλιέων).

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ βαθμού και υπηρεσίες αυτών

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.00€

Ποσοστό Ενίσχυσης: Σε περίπτωση που η χρήση υποδομών είναι τοπική, ανοιχτή στο κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και δεν αποφέρει κέρδος, η στήριξη δεν καθιστά κρατική ενίσχυση και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και 100% των επιλέξιμων δαπανών. Σε διαφορετική περίπτωση το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 80% των επιλέξιμων δαπανών ή να μην υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης.

 

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Περιγραφή: Η υποδράση αφορά στη διατήρηση της πλούσιας πολιτιστικής παράδοσης της περιοχής, η οποία προβάλλεται μέσα από τις τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνονται σε πολλούς οικισμούς (γιορτές ή πανηγύρια που είναι αφιερωμένα σε τοπικά παραγόμενα προϊόντα, σε τοπικές παραδόσεις και σε τοπικά ήθη και έθιμα). Αποσκοπεί στην υποστήριξη των δικαιούχων της δράσης, για τη συνέχιση και βελτίωση του έργου τους, με την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ Βαθμού, Σύλλογοι και φορείς κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€

Ποσοστό Ενίσχυσης: Η ένταση της ενίσχυσης, σε περίπτωση που η χρήση των υποδομών είναι τοπική, ανοιχτή στο κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και δεν αποφέρει κέρδος, μπορεί να ανέλθει έως και στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. Σε διαφορετική περίπτωση το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 80% των επιλέξιμων δαπανών ή να μην υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης.

 

19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου–μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)

Περιγραφή: Η υποδράση αφορά τη στήριξη σε μελέτες και επενδύσεις για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της περιοχής, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Προτεραιότητα υποδράσης: Οι παραπάνω επενδύσεις, στο αντίστοιχο κριτήριο, θα βαθμολογηθούν βάσει της χωροθέτησής τους ως εξής:
Α. Επενδύσεις σε περιοχές αποθέματος βιόσφαιρας (Δήμοι Β. Κυνουρίας, Ν. Κυνουρίας, Μονεμβασιάς, Ευρώτα και Ελαφονήσου) και σε περιοχές με χαρακτηρισμένα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO (Δήμοι Επιδαύρου και Σπάρτης).
Β. Επενδύσεις σε περιοχές που αποτελούν Ιδιαίτερες συνεκτικές ζώνες ιστορικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (Δήμος Ανατολικής Μάνης): Λαμβάνουν 50 βαθμούς.
Γ. Στις λοιπές περιοχές (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Άργους – Μυκηνών, Ερμιονίδας, Ναυπλιέων).

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ Βαθμού, Σύλλογοι και φορείς κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€

Ποσοστό Ενίσχυσης: Η ένταση της ενίσχυσης, σε περίπτωση που η χρήση των υποδομών είναι τοπική, ανοιχτή στο κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και δεν αποφέρει κέρδος, μπορεί να ανέλθει έως και στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. Σε αντίθετη περίπτωση το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει στο 80% των επιλέξιμων δαπανών.

19.2.5 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα

19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Περιγραφή: Η υποδράση αφορά σε έργα οδοποιίας για την εξυπηρέτηση των μονάδων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων ώστε η πρόσβαση σε αυτές να είναι ασφαλής και ανεξάρτητη κλιματολογικών συνθηκών.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ βαθμού και υπηρεσίες αυτών

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€

Ποσοστό Ενίσχυσης: Δεδομένου ότι αφορά σε στήριξη υποδομών που δεν προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, με ωφελούμενους άτομα που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων, με την ένταση ενίσχυσης να ανέρχεται έως το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

 

19.2.5.2 Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων και αποθήκευσης ύδατος (εγγειοβελτιωτικά έργα, ομβροδεξαμενές κλπ)

Περιγραφή: Η υποδράση αφορά στην δημιουργία εγγειοβελτιωτικών έργων:

  • για την ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών όπως φράγματα, λιμνοδεξαμενές, ομβροδεξαμενές κλπ. καθώς και έργα για την μεταφορά και διανομή του ταμιευμένου ύδατος για γεωργική χρήση,
  • για την βελτίωση – εκσυγχρονισμό υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων
    κατασκευή – εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων και δεξαμενών, ανόρυξη γεωτρήσεων κτλ, καθώς και
  • έργα διευθέτησης χειμάρρων, αντιπλημμυρικά έργα, αποξηραντικά έργα και έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Τα έργα αυτά θα πρέπει να βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών.

Για την υλοποίηση των πράξεων θα τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως προβλέπονται στα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της περιοχής παρέμβασης.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ βαθμού και υπηρεσίες αυτών

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€

Ποσοστό Ενίσχυσης: Δεδομένου ότι αφορά σε στήριξη υποδομών που δεν προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, με ωφελούμενους άτομα που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων, με την ένταση ενίσχυσης να ανέρχεται έως το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

! Επισημαίνεται ότι βάσει των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, η τιμολόγηση του νερού είναι απαραίτητη προϋπόθεση (αιρεσιμότητα) προκειμένου να μπορέσουν να προκηρυχθούν νέα έργα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης.

19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

19.2.6.1 Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα

Περιγραφή: Η υποδράση περιλαμβάνει ενισχύσεις για την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, θεομηνίες, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς και καταστροφικά συμβάντα καθώς και συμβάντα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Δικαιούχοι: Ιδιώτες και δημόσιοι δασοκαλλιεργητές, περιβαλλοντικοί και λοιποί κρατικοί φορείς, σύλλογοι περιβαλλοντικής δράσης, ΟΤΑ Α’ Βαθμού και υπηρεσίες αυτών

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€

Ποσοστό Ενίσχυσης: Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών

Στην περίπτωση της αποκατάστασης δασικού δυναμικού, η ενίσχυση υπόκειται στην επίσημη αναγνώριση από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους ότι έχει υπάρξει πυρκαγιά, θεομηνία, δυσμενές κλιματικό φαινόμενο ή έχει προκαλέσει την καταστροφή τουλάχιστον του 20% του σχετικού δασικού δυναμικού.
Δεν χορηγείται ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος λόγω πυρκαγιάς, φυσικής καταστροφής, δυσμενούς κλιματικού φαινομένου το οποίο μπορεί να εξομοιωθεί με θεομηνία, άλλου δυσμενούς κλιματικού φαινομένου, επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών και καταστροφικών συμβάντων.

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020
4.2.4 Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας/ υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών

Περιγραφή: Η δράση αφορά τη δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό και υποστήριξη των υποδομών της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Περιοχή Εφαρμογής: Αλιευτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ Βαθμού, Αλιευτικοί & Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€

Ποσοστό Ενίσχυσης: Εάν η χρήση υποδομών είναι τοπική, ανοιχτή στο κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και 100% των επιλέξιμων δαπανών. Σε άλλες περιπτώσεις, το ποσοστό ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης.

4.2.5 Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας (ανάδειξη περιοχών, αξιοθέατων, μνημείων, θέσεις θέας ,κλπ)

Περιγραφή: Η δράση αφορά δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό των υποδομών για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας (θαλάσσια πάρκα, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα και μνημεία, κ.λπ.).

Περιοχή Εφαρμογής: Αλιευτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ Βαθμού, Αλιευτικοί & Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€

Ποσοστό Ενίσχυσης: Εάν η χρήση υποδομών είναι τοπική, ανοιχτή στο κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και 100% των επιλέξιμων δαπανών. Σε άλλες περιπτώσεις, το ποσοστό ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης.

4.2.6 Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές (αποκατάσταση κτηρίων για κοινωφελή χρήση, ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων κλπ)

Περιγραφή: Η δράση περιλαμβάνει ενισχύσεις για έργα δημιουργίας, βελτίωσης ή επέκτασης υποδομών της περιοχής (πάρκα/ πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.)

Περιοχή Εφαρμογής: Αλιευτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ Βαθμού, Αλιευτικοί & Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€

Ποσοστό Ενίσχυσης: Εάν η χρήση υποδομών είναι τοπική, ανοιχτή στο κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και 100% των επιλέξιμων δαπανών. Σε άλλες περιπτώσεις, το ποσοστό ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης.

 

! Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τις υποδράσεις δημοσίου χαρακτήρα (αναλυτική περιγραφή, ποσοστά ενίσχυσης, δικαιούχοι, κλπ), μπορείτε να δείτε στο ηλεκτρονικό έντυπο