Παρατήρηση: Στο τεύχος της προκήρυξης (αναλυτικό τεύχος και περίληψη) στη σελίδα 1 στην παράγραφο 2 Κατηγορία και Περιγραφή των Υπηρεσιών : Ταξινόμηση CPC :88442 το ποσό των  109.243,70 € που αναγράφεται στην παρένθεση είναι το σωστό ενώ αυτό που αναγράφεται ολογράφως πριν την παρένθεση έχει γραφτεί λάθος εκ παραδρομής. Έτσι, ο […]

Περισσότερα

Στις 25-5-2006 δημοσιεύτηκε η 4η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος L+. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Φάκελο Υποψηφιότητας για ένταξή τους στο πρόγραμμα έως τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2006. Στα επισυναπτόμενα αρχεία το Ενημερωτικό Δελτίο (Α, Β και Γ) περιλαμβάνει ενημερωτικά στοιχεία για το LEADER+, τις δράσεις που προκηρύσσονται, τα ενδεικτικά […]

Περισσότερα

Στις 11-7-2005 δημοσιεύτηκε η 3η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος L+. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Φάκελο Υποψηφιότητας για ένταξή τους στο πρόγραμμα έως 15-9-2005. Στα επισυναπτόμενα αρχεία το Ενημερωτικό Δελτίο περιλαμβάνει ενημερωτικά στοιχεία για το LEADER+, τις δράσεις που προκηρύσσονται και τα ενδεικτικά διαθέσιμα ποσά και τις επιλέξιμες δαπάνες ανά […]

Περισσότερα

Στις 7-1-2004 δημοσιεύτηκε η 2η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος L+. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Φάκελο Υποψηφιότητας για ένταξή τους στο πρόγραμμα έως 12-3-2004. Στα επισυναπτόμενα αρχεία το Ενημερωτικό Δελτίο περιλαμβάνει ενημερωτικά στοιχεία για το LEADER+, τις δράσεις που προκηρύσσονται και τα ενδεικτικά διαθέσιμα ποσά και τις επιλέξιμες δαπάνες ανά […]

Περισσότερα

Στις 7-7-2003 δημοσιεύτηκε η 1η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος L+. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Φάκελο Υποψηφιότητας για ένταξή τους στο πρόγραμμα έως 22-9-2003. Στα επισυναπτόμενα αρχεία το Ενημερωτικό Δελτίο περιλαμβάνει ενημερωτικά στοιχεία για το LEADER+, τις δράσεις που προκηρύσσονται και τα ενδεικτικά διαθέσιμα ποσά και τις επιλέξιμες δαπάνες ανά […]

Περισσότερα

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Η Kοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ είναι η πρωτοβουλία του αγροτικού τομέα κατά την 3η προγραμματική περίοδο (2000-2006). Αποτελεί ουσιαστικά τη συνέχεια των πρωτοβουλιών LEADER I και II και έχει ως βασικό σκοπό την προώθηση της εφαρμογής ολοκληρωμένων, πρωτότυπων στραγηγικών αειφόρου ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές της Ε.Ε. Στα πλαίσια […]

Περισσότερα

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος LEADER+ περιλαμβάνει τους παρακάτω Δήμους και Κοινότητες: Νομός Αρκαδίας: Δ. Βόρειας Κυνουρίας, Δ. Τεγέας, Δ. Σκιρίτιδας, Δ. Τυρού, Δ. Λεωνιδίου, Δ. Φαλαισίας, Κοιν. Κοσμά Νομός Λακωνίας: Κοιν. Καρυών, Δ. Οινούντος, Δ. Θεραπνών, Δ. Σπάρτης, Δ. Πελλάνας, Δ. Μυστρά, Δ. Φάριδος, Δ. Σμύνους, Δ. Κροκεών, […]

Περισσότερα

Ολόκληρο το κομμάτι της Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, το οποίο στην ουσία αποτελεί την περιοχή παρέμβασης, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια ενιαία περιοχή έντονης αναπτυξιακής υστέρησης με πλήθος όμως αναξιοποίητων φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Παρουσιάζει τις χαρακτηριστικές αδυναμίες των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών οι οποίες οφείλονται στα εγγενή γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της […]

Περισσότερα

Άξονας 1: Ολοκληρωμένες πιλογικού χαρακτήρα στρατηγικές Αγροτικής Ανάπτυξης Μέτρο 1.1: Τεχνική Στήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης Κατηγορία 1.1.1: Στελέχωση και λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης Κατηγορία 1.1.2: Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τοπικού πληθυσμού Κατηγορία 1.1.3: Αξιολόγηση προγράμματος και επενδυτικών σχεδίων Κατηγορία 1.1.4: Εξοπλισμός και μηχανοργάνωση Μέτρο 1.2: Ενισχύσεις σε επενδύσεις – […]

Περισσότερα

Αναλυτικά, στο τοπικό πρόγραμμα LEADER+ της ΟΤΔ Πάρνωνα ΑΕ «Οικοανάπτυξη Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου»  και ανά δράση ισχύουν τα ακόλουθα: 1.2.1.1 «Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών διανυκτέρευσης για τη συμπλήρωση της δυναμικότητας  της περιοχής» 1.2.1.2 «Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών εστίασης για τη συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής» Δημιουργία νέων υποδομών διανυκτέρευσης και […]

Περισσότερα