Ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 της ΟΤΔ Πάρνωνα, μετά την υποβολή των ενστάσεων.

Περισσότερα

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 της ΟΤΔ Πάρνωνα.

Περισσότερα

Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER της ΟΤΔ Πάρνωνα. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στo πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης», με καταληκτική ημερομηνία την 12.03.2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00.

Περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΠΑΡΝΩΝΑ Στις αρχές του Ιανουαρίου του 2015 προγραμματίζεται η δημοσίευση της 5ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ Αλέξανδρος Μπαλτατζής στην Ανατολική Πελοπόννησο για την 4η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, στις παρακάτω […]

Περισσότερα

Ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 της ΟΤΔ Πάρνωνα.

Περισσότερα

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 της ΟΤΔ Πάρνωνα.

Περισσότερα

H Αναπτυξιακή Πάρνωνα ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το σύνολο των προκηρυσσόμενων δράσεων

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος – Από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία», βάσει της αρ. 6/8-10-2013 πράξης συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης LEADER της ΟΤΔ ΠΑΡΝΩΝΑ σχετικά με την εξέταση της ένστασης που υποβλήθηκε, ανακοινώνει τα οριστικά […]

Περισσότερα

Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER της ΟΤΔ Πάρνωνα. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στo πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης», με καταληκτική ημερομηνία την 3.02.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Περισσότερα

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στη δράση L312-2 στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 της ΟΤΔ Πάρνωνα.

Περισσότερα