Στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας υλοποιείται η Πράξη   «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ/Β ΦΑΣΗ» Συμβατικού προϋπολογισμού 5.864.274,43 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%   Η οποία χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ […]

Περισσότερα

Το πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα (Man and the Biosphere Programme – MAB) της UNESCO εγκαινιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και είναι ένα διακυβερνητικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος. Η εφαρμογή του προγράμματος MAB γίνεται μέσω της ανακήρυξης, παγκοσμίως, μεγάλων εκτάσεων […]

Περισσότερα

Υπογράφηκε η Σύμβαση ανάθεσης κατασκευής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ/Β’ΦΑΣΗ» με κωδικό MIS 5004008 στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, […]

Περισσότερα

Η υπογραφή της Σύμβασης για τον Παιδικό Σταθμό Λεωνιδίου προϋπολογισμού 500.000,00€ που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και η έγκριση δημοπράτησης του έργου του Κέντρου Πληροφόρησης για την Χλωρίδα του Πάρνωνα προϋπολογισμού 600.000,00€ που χρηματοδοτείται από τον Φορέα Διαχείρισης του Ορους Πάρνωνα Μουστού με πόρους του ΕΠΠΕΡΑΑ, είναι δύο ακόμη […]

Περισσότερα

Το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου (Δημαρχείο) Δήμου Νότιας Κυνουρίας» αφορά σε κτιριακές επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου με επιμέρους εργασίες που αφορούν στην προσθήκη  εξωτερικής θερμομόνωσης, εσωτερικών επιχρισμάτων, αντικατάσταση κουφωμάτων από διπλά θερμομονωτικά με διπλά κρύσταλλα, επισκευή στέγης, χρωματισμών εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, περσίδων αντηλιακής προστασίας κ.λπ. […]

Περισσότερα

Στόχος της πρότασης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του σχολείου με επεμβάσεις επί των εγκαταστάσεών του και η εκπαίδευση των παιδιών, μέσω μιας καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής και καύσης βιομάζας, στην χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Επιπρόσθετος στόχος της καθετοποιημένης μονάδας βιομάζας, είναι η επίδειξη στα παιδιά, αλλά και στην […]

Περισσότερα

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Ευρώτα ταξιδεύουν στην Ευρώπη για να παραλάβουν το 2ο Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινου Κτιρίου Ολοκληρωμένου Ενεργειακού Σχεδιασμού MaTrID. Η παρουσίαση της μελέτης του κτιρίου Μπασουράκου στην Σκάλα που εκπονήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Δήμο Ευρώτα με την υποστήριξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε. […]

Περισσότερα

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007 – 2013 με την υπ’ αριθμ. 80 (Α.Π.: 3885/752/A2, Ημερ. 21/7/2011) πρόσκληση, κάλεσε τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία εποπτεύονται από το Δημόσιο ή τους Δημόσιους Φορείς, με […]

Περισσότερα