29 Σεπτεμβρίου 2014

Το Σχέδιο Δράσης της παρούσας εργασίας προσπαθεί να προσεγγίσει την ιδέα του Διακρατικού Σχεδίου Συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER, με τίτλο «Μικρές Μεσογειακές Ιστορίες: Δράσεις πολιτισμού, γαστρονομίας και τέχνης στη Μεσόγειο». Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο και ένα αντίστοιχα φιλόδοξο υπό σύσταση Δίκτυο. Η ανάδειξη περιοχών της Μεσογείου με ιδιαίτερα και δυνατά χαρακτηριστικά και η διασύνδεσή τους σε ένα δίκτυο συνεργασίας αναμένεται να αποφέρει σοβαρά οφέλη στις περιοχές αυτές, προοσφέροντας ταυτόχρονα μια εναλλακτική ματιά στο επισκέπτη της Μεσογείου και στον τρόπο που σχεδιάζει το ταξίδι του και τις διακοπές του.

Το διακρατικό δίκτυο «Μικρές Μεσογειακές Ιστορίες» περιλαμβάνει περιοχές γύρω από την Μεσόγειο με στρατηγικό πλεονέκτημα όσον αφορά τα πολιτιστικά δρώμενα που λαμβάνουν χώρα, τη γεωγραφική θέση, το φυσικό περιβάλλον, τα τοπικά προϊόντα, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό τους. Η δημιουργία του Δικτύου στηρίζεται από το Διακρατικό Σχέδιο Συνεργασίας «Μικρές Μεσογειακές Ιστορίες». Το Σχέδιο επιδιώκει τη συνεργασία περιοχών της Μεσογείου οι οποίες έχουν κάτι ιδιαίτερο να διηγηθούν για τον πολιτισμό τους, στις οποίες παράλληλα υλοποιούνται τοπικά προγράμματα LEADER από ΟΤΔ-LAGs. Σχεδιάστηκε από τέσσερις Ομάδες τοπικής δράσης (LAGs-ΟΤΔ), οι οποίες φιλοδοξούν να ενώσουν και να αναδείξουν τις περιοχές της Μεσογείου σε συνολικό επίπεδο.

Το Σχέδιο θα θεωρηθεί επιτυχημένο αν καταφέρει:

 • να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να τεκμηριώσει τουλάχιστον 5 Μικρές Μεσογειακές Ιστορίες,
 • να στηρίξει την ίδρυση ενός δικτύου ή φορέα που θα συνεχίσει τις «Μικρές Μεσογειακές Ιστορίες» και μετά το τέλος του προγράμματος.
 • να ωθήσει τη συνεργασία και τις ανταλλαγές μεταξύ των περιοχών του δικτύου και των ανθρώπων της.

Το δίκτυο «Μικρές Μεσογειακές Ιστορίες» αποτελείται από τέσσερα ιδρυτικά μέλη/ Εταίρους του Σχεδίου:

 1. Την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
 2. Την Δημοσυνεταιριστική Εταιρεία «Έβρος Α.Ε.».
 3. Την εταιρεία Gal Valle Del Crocchio.
 4. Την Αναπτυξιακή Εταιρεία «Τροόδους».

Σκοπός σύστασης και στόχος του Δικτύου «Μικρές Μεσογειακές Ιστορίες»

Το Δίκτυο στοχεύει να δημιουργήσει μια κοινή δράση πολιτισμού για τους λαούς της Μεσογείου και να ωθήσει ακόμα περισσότερο τον πλουραλισμό στον πολιτισμό της. Θα το πετύχει μέσα από την ανάδειξη περιοχών που διαθέτουν σημαντικό πολιτιστικό και γαστρονομικό απόθεμα, ενδιαφέρον φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και ανοιχτόμυαλους κατοίκους.

Το Δίκτυο περιοχών των Μικρών Μεσογειακών Ιστοριών θα σχηματιστεί από περιοχές στις οποίες υλοποιούνται θεσμοί/festival. Το Δίκτυο θα έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τον εαυτό του και να προχωρήσει, ακόμα και μετά το τέλος του Σχεδίου. Στόχος του δικτύου είναι η συνεργασία και αλληλοβοήθεια των συνεργαζόμενων περιοχών για την τουριστική και οικονομική τους προώθηση και τη βελτίωση των υποδομών τους σε όλα τα επίπεδα.

Κεντρικό σημείο είναι η δημιουργία ενός δικτύου/καταλόγου επιλεγμένων festival τα οποία υλοποιούνται στις περιοχές του Δικτύου, ούτως ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να γνωρίσει με «εορταστικό τρόπο» τον τοπικό πολιτισμό, συμμετέχοντας στη χαρά και τις εκδηλώσεις των ντόπιων. Αφορμή για την ιδέα στάθηκε η περιοχή του Λεωνιδίου Αρκαδίας, το οποίο, εκτός της σημαντικής παράδοσης, του πολιτισμού, της αρχιτεκτονικής, της γαστρονομίας, των τοπικών προϊόντων και της τοπικής τσακώνικης γλώσσας, διαθέτει και ένα πολύ ιδιαίτερο και ελκυστικό φεστιβάλ με το όνομα «Mελιτζάzz». Βασικός τομέας ενασχόλησης του Δικτύου θα είναι τα SMS Festivals, δηλαδή τα festival που θα καλύπτει και υποστηρίζει.

Το Δίκτυο θα επιδιώξει συνεργασίες με ντόπιους αλλά και ξένους καλλιτέχνες, επιστήμονες και μάγειρες-chef ώστε να υλοποιηθεί ένας θεσμός ή μια εκδήλωση σε κάθε τέτοιον τόπο. Στο τέλος θα ακολουθήσει τεκμηρίωση του θεσμού και δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, ώστε να μπορεί να μπει στον κατάλογο των «Μικρών Μεσογειακών Ιστοριών». Ο θεσμός μπορεί να είναι κάποιος ήδη υπάρχων τοπικός θεσμός που θα «υιοθετηθεί» και θα αναβαθμιστεί ή ένας νέος θεσμός που θα σχεδιαστεί εξ αρχής.

Βασικό στοιχείο της ιδέας της δημιουργίας του Δικτύου είναι να δημιουργηθεί μια τόσο ελκυστική δράση, ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή νέων και δυναμικών ανθρώπων από πολλές περιοχές της Μεσογείου. Η δύναμη και η άποψη των νέων ανθρώπων σε συνδυασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων μπορεί να αποτελέσει ένα σοβαρό εργαλείο ώθησης της ζύμωσης των πολιτισμών της Μεσογείου. Έτσι, παράλληλα με τη διάδοση της ιδέας, μπορεί να βοηθηθεί αποφασιστικά η συλλογή προτάσεων και στοιχείων για την τεκμηρίωση των επιμέρους δράσεων και των μικρών ιστοριών.

Στόχοι και προοπτικές Δικτύου SMS

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο περιοχών της Μεσογείου με σημαντικούς θεσμούς ως στιγμιότυπα του πολιτισμού τους.

Επιμέρους στόχοι είναι:

 • Η ανάδειξη περιοχών της Μεσογείου με ιδιαίτερες ιδιότητες στον πολιτισμό, τη γαστρονομία, την παράδοση, την ιστορία και την τέχνη.
 • Η ανάδειξη του μεσογειακού πολιτισμού και η αξιοποίηση της δυναμικής του προς όφελος των ιδιαίτερων περιοχών της Μεσογείου.
 • Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και των εργαλείων του διακρατικού σχεδίου συνεργασίας SMS – Short Mediterranean Stories (Μικρές Μεσογειακές Ιστορίες) στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER.
 • Η δημιουργία διεθνούς δικτύου ιδιαίτερων περιοχών της Μεσογείου με συμμετέχοντες δήμους, πόλεις, περιοχές, ιδρύματα, φορείς και επιχειρήσεις, ξεκινώντας με τις περιοχές των εταίρων του διακρατικού σχεδίου SMS.
 • Η διαρκής επέκταση του δικτύου SMS με επιλογή και πρόσθεση νέων περιοχών της Μεσογείου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
 • Η δικτύωση και συνεργασία με νομικά και φυσικά πρόσωπα, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και του κύρους τους για τους σκοπούς της Εταιρείας.
 • Η επιδίωξη ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των λαών της Μεσογείου μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς του πολιτισμού, της γαστρονομίας, της τέχνης, της παράδοσης και της ιστορίας.
 • Η ανάπτυξη προγραμμάτων και πρωτοβουλιών πολιτιστικού, αναπτυξιακού, επιστημονικού, καλλιτεχνικού, γαστρονομικού περιεχομένου και χαρακτήρα, με στόχο την προστασία και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την αξιοποίηση των γραμμάτων, των τεχνών και της επιστήμης και την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού προς όφελος των κοινωνιών της Μεσογείου.
 • Η αξιοποίηση των πόρων, του δυναμικού και της τεχνογνωσίας των μελών και συνεργατών της Εταιρείας με στόχο την ανάπτυξη της Εταιρείας και του δικτύου της.
 • Η συνεργασία με παρεμφερείς ελληνικές, αλλοδαπές και διεθνείς οργανώσεις, δίκτυα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδρύματα και πρωτοβουλίες πολιτών σε αναπτυσσόμενες χώρες, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.
 • Η συμμετοχή σε τοπικές, εθνικές, διακρατικές και διεθνείς δραστηριότητες και προγράμματα πολιτιστικών και λοιπών ανταλλαγών που στοχεύουν στη δημιουργία θεσμών που προάγουν την οικειοποίηση των ωφελειών και της διαχείρισής τους από τοπικές κοινωνίες.
 • Η συγκρότηση επιστημονικών επιτροπών και ομάδων εργασίας για τη μελέτη και την εκτέλεση των πρωτοβουλιών της Εταιρείας στον πολιτιστικό, καλλιτεχνικό, αναπτυξιακό, επιμορφωτικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό και ανθρωπιστικό τομέα.
 • Η εκπαίδευση στελεχών, ατόμων και ομάδων διαφόρων επαγγελμάτων και ειδικοτήτων σε θέματα σχετικά με τους παραπάνω σκοπούς.
 • Η οργάνωση, λειτουργία και υποστήριξη πολιτιστικών φορέων και κέντρων μεσογειακού ενδιαφέροντος (Βιβλιοθήκη, θεματικά μουσεία, πολιτιστικές διαδρομές, κέντρα πληροφόρησης και ενημέρωσης κ.ά.) και η δικτύωση και συνεργασία με ήδη υπάρχοντες συναφείς φορείς.
 • Η θεσμοθέτηση τακτικών εκδηλώσεων πολιτιστικού, καλλιτεχνικού, γαστρονομικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα στις συνεργαζόμενες περιοχές του δικτύου.
 • Η έκδοση βιβλίων και η παραγωγή συμβατικού και ψηφιακού υλικού πολυμέσων, η έκδοση ενημερωτικών εντύπων, η διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων και πάσης φύσης εκδηλώσεων καθώς και η διακίνηση και διάθεση αγαθών και υπηρεσιών σχετικών με τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας.
 • Η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς δραστηριότητες συναφούς περιεχομένου και χαρακτήρα.
 • Η ανεύρεση χρηματοδοτήσεων από Έλληνες και ξένους ιδιώτες ή δημόσιους χορηγούς καθώς και η αξιοποίηση κρατικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων, για την υλοποίηση των πρωτοβουλιών της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε  εδω.