Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER – Αλιείας «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ AΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, σας κοινοποιεί τον Οριστικό Πίνακα Αποτελεσμάτων (ΠΠΚ) της 2ης Πρόσκλησης για «Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών». […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής προτάσεων ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων στη νέα πρόσκληση με τίτλο «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών» του Προγράμματος «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020», στην περιοχή παρέμβασής της η οποία περιλαμβάνει 59 Δημοτικές/Τοπικές κοινότητες (ΔΚ/ΤΚ), που βρίσκονται στους Δήμους Άργους […]

Περισσότερα

Το Σχέδιο Συνεργασίας «Μαλβαζίας Μύθος» αφορά την υλοποίηση μιας διακρατικής συνεργασίας με εταίρους ΟΤΔ από την Ιταλία (Gal del Ducato) και την Κροατία (LAG Central Istria), με Συντονίστρια ΟΤΔ την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αντικείμενο είναι η ανάδειξη και τη διάδοση του αμπελοοινικού πολιτισμού καθώς και η διασύνδεση της τουριστικής ταυτότητας των […]

Περισσότερα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER – Αλιείας «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ AΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, σας κοινοποιεί τον Οριστικό Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για «Ιδιωτικές Επενδύσεις για […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού της προγράμματος, και ειδικότερα στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.3 του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, θα πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας την Πέμπτη 17/03/2022 και ώρα 18.00, στο χώρο εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Lazareto στη Μονεμβασία Λακωνίας, με σκοπό την ενημέρωση φορέων και […]

Περισσότερα

H Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Ο.Τ.Α., διοργανώνει την Πέμπτη 17-03-2022 και ώρα 15:00, ενημερωτική εκδήλωση στο ξενοδοχείο «LAZARETO» στη Μονεμβασία, με θέμα: Παρουσίαση της 2ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών», (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014), Προτεραιότητα 4 […]

Περισσότερα

Άμεσα θα δημοσιευτεί η 2η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών», (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.του Καν. 508/2014),Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. Τ.Π.CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας»   Παρουσίαση 2ης Πρόσκλησης Δικαιούχοι: Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα (μη […]

Περισσότερα

Είκοσι τρεις (23) νέες ιδιωτικές επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.782.715,90€ και Δημόσιας Δαπάνης 916.384,85€ εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας  (ΕΠΑλΘ) που υλοποιεί η ΟΤΔ / Αναπτυξιακός Οργανισμός Πάρνωνα με απόφαση της ΕΔΠ. Οι επενδύσεις αφορούν σε δράσεις αλιέων, επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, μικρές βιοτεχνικές μονάδες […]

Περισσότερα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER – Αλιείας «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ AΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, σας κοινοποιεί τον Προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για «Ιδιωτικές Επενδύσεις για […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με τρία (3) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Ζαχάρως», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και για οκτώ […]

Περισσότερα