Οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων της 1ης Πρόσκλησης για «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER – Αλιείας «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ AΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, σας κοινοποιεί τον Οριστικό Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών».

Ο τελικός αριθμός των εγκεκριμένων προτάσεων ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) με συνολική εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη 1.005.240,26 Ευρώ.

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε τον Πίανακα Αποτελεσμάτων Τύπου σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|