Ε.Π. «Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal » Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL» η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα ΑΕ συμμετείχε σε τρεις Αναπτυξιακές Συμπράξεις: 1. Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Α.Σ. IDEA», στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση και Ανάπτυξη της συνείδησης για την απασχόληση στην Πελοπόννησο», με συνολικό προϋπολογισμό 44.410 €. […]

Περισσότερα

Πρόκειται για τη συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Α.Σ. IDEA», στα πλαίσια του έργου: «Βελτίωση και Ανάπτυξη της συνείδησης για την απασχόληση στην Πελοπόννησο», με συνολικό προϋπολογισμό 44.410 €. Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη στρατηγικών απασχόλησης από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ώστε να επιτευχθεί η πλήρης […]

Περισσότερα

Πρόκειται για τη συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Βιολογική Κτηνοτροφία» στα πλαίσια του έργου «Νέα οικονομία – Βιομηχανική επεξεργασία βιολογικών κτηνοτροφικών προϊόντων», με συνολικό προϋπολογισμό 29.200 €. Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη και αναβάθμιση του κλάδου της βιολογικής κτηνοτροφίας. Υποέργο 9: «Προσέγγιση και στήριξη σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις […]

Περισσότερα

Πρόκειται για τη συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Εναλλαγή», στα πλαίσια του έργου: «ΠΕΙΡΑΝ», με συνολικό προϋπολογισμό 107.636,63 €. Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και την ενίσχυση της κοινωνικής εναλλακτικής επιχειρηματικότητας στους τομείς παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας παραδοσιακών και εναλλακτικών προϊόντων με παράλληλες δράσεις ανάδειξης […]

Περισσότερα