“Επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020” ΦΕΚ 1190_4-4-2017

Δείτε εδώ τις κατηγορίες των μεταποιητικών μονάδων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΦΕΚ 1190_4-4-2017

|