29 Σεπτεμβρίου 2014

Η ΟΤΔ Πάρνωνα στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 έχει σχεδιάσει την υλοποίηση του διατοπικού Σχεδίου συνεργασίας με τίτλο «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές». Ο συνολικός αριθμός των Αναπτυξιακών Εταιρειών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο παραπάνω Σχέδιο ήταν 19 ΟΤΔ LEADER της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Μέτρου 421, του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 ορίζεται ως μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων για τα Σχέδια Διατοπικής και Διακρατικής Συνεργασίας έξι Εταίροι–ΟΤΔ. Η ΟΤΔ Πάρνωνα υπέβαλε στην ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β6 αίτημα τροποποίησης του ανωτέρω κριτηρίου επιλεξιμότητας, δεδομένης της σημαντικής συμφωνίας για συνεργασία μεταξύ 19 εταίρων για ένα σχέδιο εθνικής σημασίας λόγω του αντικειμένου του και λαμβάνοντας επίσης υπόψη:

  • την δυσκολία εξεύρεσης συνεργασιών στην παρούσα οικονομική συγκυρία,
  • την ανάγκη συνεργασίας πολλών Εταίρων, προκειμένου να επιτευχθεί η επιτυχημένη πραγματοποίηση των δράσεων του Σχεδίου και η βιωσιμότητα του Δικτύου,
  • το γεγονός ότι μέσα από διαρκή ωρίμανση της παραπάνω διαδικασίας έχει προκύψει ένα Σχέδιο εθνικής σημασίας, στο οποίο κατά την άποψή μας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων θα μπορούσε να συμμετάσχει ως Εταίρος,
  • το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί μόνο δύο Σχέδια διατοπικής συνεργασίας και δύο Σχέδια διακρατικής συνεργασίας.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης προχώρησε στην έγκριση τροποποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας, που αναφέρει ως μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων, έξι Εταίρους – ΟΤΔ, στο πλαίσιο της 13ης Πρότασης Αναθεώρησης του ΠΑΑ της Ελλάδας 2007-2013. Σε συνέχεια της παραπάνω εξέλιξης, η ΟΤΔ Πάρνωνα προέβη στην προετοιμασία σύνταξης του Φακέλου του Σχεδίου προκειμένου να υποβληθεί στην Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα.

Η αφορμή και η πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση του Σχεδίου

Από το 2011 η Μεσογειακή Διατροφή είναι αγαθό ενταγμένο στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Χρειάστηκαν η πρωτοβουλία και οι συντονισμένες προσπάθειες τεσσάρων μεσογειακών πόλεων (Κορώνη-Ελλάδα, Chefchaouen-Μαρόκο, Sorias-Ισπανία, Cilento-Ιταλία) για να φτάσουμε στην τελική Διακήρυξη της Κορώνης, ένα πρωτόκολλο για την ανάληψη κοινών δράσεων προώθησης της Μεσογειακής Διατροφής σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Η Μεσογειακή Διατροφή είναι ένα διατροφικό πρότυπο που έχει παραμείνει σταθερό στον χρόνο και στον χώρο. Αποτελείται κυρίως από ελαιόλαδο, δημητριακά, φρούτα, λαχανικά, ψάρια και κρέας, τα οποία συνοδεύονται από κρασί ή αφεψήματα, με σεβασμό στις θρησκευτικές επιταγές της κάθε κοινότητας. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ανέλαβε την πρωτοβουλία να προσκαλέσει τις Αναπτυξιακές Εταιρείες της χώρας να συμμετάσχουν στην ιδέα, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας το διατοπικό Σχέδιο «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές», στο πλαίσιο των τοπικών προγραμμάτων προσέγγισης LEADER. Το Σχέδιο αφορά στην ανάδειξη των εκλεκτών γεύσεων με αναγνωρισμένα, πιστοποιημένα και εκλεκτά προϊόντα από την κάθε περιοχή των εταίρων, με σκοπό την ανάδειξη της γαστρονομικής παράδοσης, προς όφελος της αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού. Εργαλείο υλοποίησης του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού θα είναι το Δίκτυο Ελληνικών Γεύσεων, το οποίο θα δημιουργηθεί και θα υποστηριχθεί από το Σχέδιο.

Οι βασικοί στόχοι του Σχεδίου είναι οι εξής:

  • Ανάδειξη και προβολή των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων με προϊόντα που διαθέτουν ποιότητα, φήμη και άμεση σύνδεση με την περιοχή παραγωγής.
  • Δημιουργία «Δικτύου των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων», με ενσωμάτωση ενός τουλάχιστον χαρακτηριστικού προϊόντος από κάθε περιοχή, καλύπτοντας γεωγραφικά όσο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μπορούμε.
  • Σχεδιασμός δράσεων άμεσης εφαρμογής, που θα υλοποιούνται και θα χρηματοδοτούνται από το Διατοπικό Σχέδιο συνεργασίας και δράσεων επόμενης φάσης, που μπορεί να υλοποιήσει το Δίκτυο γεύσεων.
  • Ο απώτερος στόχος του παραπάνω Σχεδίου είναι η ανάδειξη των πιο εκλεκτών γεύσεων με τα πιο εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, ΠΟΠ, ΠΓΕ και επιλεγμένα.