7 Φεβρουαρίου 2019

shade.gif

Το Πρόγραμμα Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση – ESTIA χρηματοδοτείται από την DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος το 2018 ανήλθε σε 155 εκ. ευρώ και επέτρεψε στην Υ.Α. να δημιουργήσει σταδιακά 27.000 θέσεις στέγασης στον αστικό ιστό ως το τέλος του χρόνου. Η πλειοψηφία των ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων βρίσκεται σε πόλεις στην ηπειρωτική Ελλάδα ενώ περίπου 2.000 θέσεις βρίσκονται στα νησιά.

Το πρόγραμμα οικονομικής υποστήριξης μέσω προπληρωμένων καρτών του ESTIA είχε στόχο να βοηθήσει 45.000 ανθρώπους το 2018. Οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο παραλαμβάνουν ένα προκαθορισμένο μηνιαίο ποσό μέσω της κάρτας τους. Αυτό τους επιτρέπει να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες όπως αυτοί επιλέγουν, με αξιοπρέπεια, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την τοπική οικονομία.

Αντίστοιχα, το 2017, 135,5 εκ. ευρώ ήταν διαθέσιμα για τη δημιουργία 22.000 θέσεων στέγασης στον αστικό ιστό καθώς και για την οικονομική υποστήριξη μέσω προπληρωμένων καρτών προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συνεργάζεται με την ελληνική Κυβέρνηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για την παροχή στέγασης σε διαμερίσματα και τη στήριξη μέσω προπληρωμένων καρτών των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε., σε συνεργασία με τον Δήμο το Έργο με τίτλο «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli” («Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

DG Migration and Home Affairs (DG HOME)