Υπογράφηκε η σύμβαση για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στο Λεωνίδιο

Υπογράφηκε η Σύμβαση ανάθεσης κατασκευής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ/Β’ΦΑΣΗ» με κωδικό MIS 5004008 στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

 

Υπογράφηκε την Παρασκευή 28-09-2018, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, Σύμβαση Κατασκευής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ» μεταξύ του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας κ. Χαράλαμπου Λυσίκατου, του Γενικού Διευθυντή της Αναπτυξιακής Πάρνωνα κ. Μαρίνη Μπερέτσου και των διαχειριστών της αναδόχου Κοινοπραξίας κ. Ευσταθίου Μανδυλαρά και κ. Μενέλαου Ζώη.

 

Το έργο αφορά στην κατασκευή της μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Λεωνιδίου (ΕΕΛ). Η εγκατάσταση θα διαθέτει μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων και η διάθεση των επεξεργασμένων θα γίνεται με αγωγό διάθεσης μήκους περίπου 3,1 χλμ. σε παρακείμενο ρέμα ή για άρδευση.

 

Χαράλαμπος Λυσίκατος
Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

|