shade.gif

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου: “Εκπόνηση μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης για την υποστήριξη της υποψηφιότητας αναγνώρισης του «Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα – Μαλέα» στο πρόγραμμα MaB-UNESCO”, σε .pdf μορφή εδώ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε .doc μορφή, εδώ

Περισσότερα

shade.gif

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  ανακοινώνει τον Πίνακα Κατάταξης των υποψήφιων για πρόσληψη στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 1149/10-05-2018 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ενός (1) ατόμου για τη στελέχωση της εταιρείας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη […]

Περισσότερα

shade.gif

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  ανακοινώνει τους Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 1148/10-05-2018 Ανακοίνωσης για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου δύο (2) ατόμων για τη στελέχωση της εταιρείας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation […]

Περισσότερα

shade.gif

Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού αφορά στην υλοποίηση του έργου «Ενέργειες προβολής και προώθησης του Προγράμματος “Εγγύηση για τη Νεολαία”, τη Γαλάζια Ανάπτυξη και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών, διαφημιστικού video και προωθητικής εκστρατείας στα Social Media και το Internet στο πλαίσιο του Έργου “NEETs on Board”». Το Έργο […]

Περισσότερα

shade.gif

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. που εδρεύει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/09-05-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και […]

Περισσότερα

shade.gif

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Το ισχύον καταστατικό της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» με αρ. ΓΕΜΗ 2911731400. Τον Κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας, όπως αποτυπώνεται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 που εφαρμόζει η Εταιρεία. Την με αριθμό GRC01/2018/0000000164/01-02-2018 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και […]

Περισσότερα

shade.gif

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», που υλοποιείται βάσει της από 01-02-2018 συμφωνίας συνεργασίας με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες […]

Περισσότερα

shade.gif

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», που υλοποιείται βάσει της από 01-02-2018 συμφωνίας συνεργασίας με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες […]

Περισσότερα

shade.gif

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «NEETs ON BOARD», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), προγραμματικής περιόδου 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από πόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EaSI και κατά 20% από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων […]

Περισσότερα

shade.gif

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 324/20-02-2018 Ανακοίνωσης για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου έντεκα (11) ατόμων για τη στελέχωση της εταιρείας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation […]

Περισσότερα