Στις 6-9 Δεκέμβριου 2017, θα πραγματοποιηθεί στην Μονεμβάσια Συνάντηση εργασίας των εταίρων για την προπαρασκευαστικής φάση του Διακρατικού Σχεδίου Συνεργασίας «ΜΑΛΒΑΖΙΑΣ ΜΥΘΟΣ» (Malvasia Myth), στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.3 του προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020. Οι εταίροι του σχεδίου που θα συμμετέχουν στην συνάντηση εργασίας, είναι οι: LAG Parnonas (ΟΤΔ Πάρνωνα) από την Ελλάδα LAG […]

Περισσότερα

Το πέμπτο διεθνικό σεμινάριο της FARNET για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 πραγματοποιήθηκε στις 20-22 Νοεμβρίου 2017 στο Weiden (Βαυαρία) της Γερμανίας. Το θέμα της εκδήλωσης ήταν η “Ενσωμάτωση της Υδατοκαλλιέργειας στις Τοπικές Κοινότητες”. Το σεμινάριο αυτό διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την υποστήριξη του Υπουργείου Γεωργίας της […]

Περισσότερα

Στην περίοδο προγραμματισμού της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020, ζητείται από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να αντιμετωπίσουν τις ειδικές εδαφικές τους προκλήσεις και ανάγκες μέσω στοχοθετημένων επενδύσεων, χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εδαφική ανάπτυξη. Μεταξύ των νέων εργαλείων υλοποίησης που υποστηρίζουν την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης, […]

Περισσότερα

Παρακάτω παρατίθενται σύνδεσμοι όπου μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, καθώς και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς που σχετίζονται με αυτά: ΠΑΑ 2014_2020 ΕΠΑλΘ_2014_2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΤΘΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 508_2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 651_2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 702_2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 808_2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1303_2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1305_2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) […]

Περισσότερα

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα άρθρα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 για το ΕΓΤΑΑ,  τα οποία αποτελούν την νομική βάση των δράσεων/υποδράσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 του ΠΑΑ. Αρθρο 14 Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης Η στήριξη βάσει του εν λόγω μέτρου καλύπτει την επαγγελματική κατάρτιση και τις δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, […]

Περισσότερα

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα άρθρα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 για το ΕΤΘΑ,  τα οποία αποτελούν την νομική βάση των δράσεων/υποδράσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 του ΕΠΑλΘ. Άρθρο 27 του (ΕΕ) 508/2014 Συμβουλευτικές υπηρεσίες Προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική απόδοση και ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματιών και να προωθηθεί η βιωσιμό­ τητα […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Υπουργείου Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών της Βουλγαρίας και του επικεφαλής του Τμήματος LEADER κ. Stefan Spasov, παραβρέθηκε στην πόλη Pravets και συμμετείχε στις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου για την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER/CLLD, στο διάστημα 10-12 Οκτωβρίου 2017. Βασικός σκοπός του συνεδρίου, στο […]

Περισσότερα

Στις 14-18 Σεπτεμβρίου 2017, συνεργάτες του LEADER/CLLD από την ΟΤΔ Πάρνωνα που δραστηριοποιείται στην Ανατολική Πελοπόννησο (Ελλάδα) επισκέφθηκαν τα νησιά Hiiumaa και Saaremaa στην Εσθονία. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, απόψεων και ιδεών, σχετικά με το Πρόγραμμα Man and Biosphere (ΜΑΒ) της UNESCO, καθώς τμήμα της Ανατολικής Πελοποννήσου […]

Περισσότερα

Σήμερα Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 υπεβλήθη στο πλαίσιο υποβολής των Τοπικών Στρατηγικών του CLLD/ LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Φάκελος Α, της Τοπικής Στρατηγικής για τους Δήμους Κεφαλλονιάς και Ιθάκης από το «Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των […]

Περισσότερα

Στα παρακάτω video, μπορείτε να δείτε μερικά από τα έργα δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα που υλοποιήθηκαν μέσω του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER, Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013, από την ΟΤΔ Πάρνωνα (Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.) 1.Ατελιέ/ Εργαστήριο γραφικών τεχνών στο Λεωνίδιο Νότιας Κυνουρίας 2. Ανακαίνιση αθλητικού χώρου στο Ναύπλιο Αργολίδας 3. Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης […]

Περισσότερα