Οριστικά Αποτελέσματα 5ης Πρόσκλησης LEADER

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος – Από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία», βάσει της απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης LEADER της ΟΤΔ ΠΑΡΝΩΝΑ στην αρ. 7/12-06-2015 πράξη συνεδρίασης ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν  στο πλαίσιο της αρ. 13/61/8.01.2015 5ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία στις 12 Μαρτίου 2015, μετά την υποβολή των ενστάσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ LEADER_ΟΡΙΣΤΙΚΑ

|