Δείτε ή κατεβάστε σε pdf μορφή τις παρακάτω υπουργικές αποφάσεις: ΥΑ_Ιδιωτικών αρχική ΥΑ_ Ιδιωτικών 1η Τροπ ΥΑ_ Ιδιωτικών 2η Τροπ ΥΑ_ Ιδιωτικών 3η Τροπ ΥΑ_Δημοσίων_αρχική ΥΑ_Δημοσίων_1η Τροπ ΥΑ_Δημοσίων_2η Τροπ ΥΑ_Δημοσίων_3η Τροπ ΥΑ_covid_Παράταση ΥΑ_137675 ΕΥΘΥ ΚΥΑ Καταλυμάτων ΚΥΑ_Καταλυμάτων 1η Τροπ

Περισσότερα

Στις 25/01/2021 η Αναπτυξιακή Πάρνωνα διοργάνωσε διαδικτυακό εργαστήριο για την περιοχή της νότιας Κυνουρίας με στόχο τη διατύπωση απόψεων για το μέλλον και τις ανάγκες της περιοχής με ορίζοντα το  2040. Για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου πολύτιμη υπήρξε η υποστήριξη του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της […]

Περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων κος Κωνσταντίνος Μπαγινέτας με απόφασή του ενέκρινε το αίτημα υπερδέσμευσης πόρων συνολικού ύψους 6.089.700,00 Ευρώ της ΟΤΔ Πάρνωνα. Η παραπάνω κατανομή θα καλύψει προτάσεις  ιδιωτικού χαρακτήρα, στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD 2014-2020 «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020. Στο […]

Περισσότερα

Από το 2016 έως και το 2024, κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Ειδικότερα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, συντάσσει κάθε χρόνο, Ετήσια Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, την […]

Περισσότερα

Η ΟΤΔ Πάρνωνα σε συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης και έκδοσης τελικών αποτελεσμάτων της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD 2014-2020 «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020, υπέβαλε αίτημα υπερδέσμευσης πόρων συνολικού ύψους 6.089.690,25 Ευρώ. Το αίτημα έρχεται […]

Περισσότερα

Η ΟΤΔ Πάρνωνα ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. 646/69/27-03-2019 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Παρεμβάσεων Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, μέτρο 19, υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας” της ΟΤΔ «”Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία […]

Περισσότερα

  Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER – Αλιείας «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας Και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ΑΑΕ ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων: ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους και […]

Περισσότερα

Στο παρακάτω εξαιρετικό βίντεο, εξηγείται η πρωτοβουλία της ΕΕ “Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων” (ΤΑΠΤοΚ-CLLD) που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Το πρόγραμμα CLLD είναι μια bottom-up (από κάτω προς τα πάνω) προσέγγιση που στοχεύει σε πραγματικές και συγκεκριμένες ανάγκες, δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους αγροτικών περιοχών να […]

Περισσότερα

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στο Οικονομικό Forum με θέμα «Κοιτώντας Μπροστά: Μπορούμε να ξεπεράσουμε το 4% σε Ρυθμούς Ανάπτυξης;», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:00, στο Ξενοδοχείο Mystras Grand Palace Resort & Spa, στη Σπάρτη. Στο Forum θα συμμετάσχουν ως ομιλητές πρόσωπα του οικονομικού και […]

Περισσότερα

Το τέταρτο Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο (ERP) πραγματοποιήθηκε στο Candás της Αστούριας, από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου του 2019. Συμμετείχαν 335 εκπρόσωποι που εκπροσωπούσαν 38 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται άνθρωποι της υπαίθρου, εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ερευνητές, εθνικοί κυβερνητικοί και θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. […]

Περισσότερα