Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης με τίτλο: “Στήριξη της Απασχόλησης μέσω της Οικοανάπτυξης στην Ανατολική Αρκαδία”, έχει ενταχθεί στο Μέτρο 5.2 “ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ” του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2000-2006 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά […]

Περισσότερα

Στόχοι του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης “Στήριξη της Απασχόλησης μέσω της Οικοανάπτυξης στην Ανατολική Αρκαδία” είναι: -Η αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου -Η ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας -Η παροχή κινήτρων για επιχειρηματική δραστηριότητα -Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και επαγγελματικής κατάρτισης -Η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Περισσότερα

Η Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (ΟΣΦ) είναι το όργανο που σχεδιάζει και υλοποιεί το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης στα πλαίσια των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης. Η Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (ΟΣΦ) για την υλοποίηση του Σχεδίου “Στήριξη της Απασχόλησης μέσω της Οικοανάπτυξης στην Ανατολική Αρκαδία” αποτελείται από τους: -Δήμο Βόρειας Κυνουρίας -Δήμο Τεγέας -Δήμο […]

Περισσότερα

Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης με τίτλο: “Στήριξη της Απασχόλησης μέσω της εφαρμογής ενός τοπικού συμφώνου ποιότητας για τον αγροτουρισμό και τα αγροτικά προϊόντα”, έχει ενταχθεί στο Μέτρο 5.2 “ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ” του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2000-2006 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% […]

Περισσότερα

-Αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης -Ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας -Παροχή κινήτρων για επιχειρηματική δραστηριότητα -Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και επαγγελματικής κατάρτισης -Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Περισσότερα

Η Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (ΟΣΦ) είναι το όργανο που σχεδιάζει και υλοποιεί το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης στα πλαίσια των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης. Η Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (ΟΣΦ) για την υλοποίηση του Σχεδίου “Στήριξη της Απασχόλησης μέσω της εφαρμογής ενός τοπικού συμφώνου ποιότητας για τον αγροτουρισμό και τα αγροτικά προϊόντα” αποτελείται […]

Περισσότερα

Στα πλαίσια του Προγράμματος «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, η εταιρεία ολοκλήρωσε την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την  ενημέρωση – ευαισθητοποίηση και προώθηση της τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 34.471 €. Συγκεκριμένα: – Έκδοση φυλλαδίου ενημέρωσης αγροτών για τις δυνατότητες και τις προοπτικές της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας […]

Περισσότερα

Ε.Π. «Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal » Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL» η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα ΑΕ συμμετείχε σε τρεις Αναπτυξιακές Συμπράξεις: 1. Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Α.Σ. IDEA», στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση και Ανάπτυξη της συνείδησης για την απασχόληση στην Πελοπόννησο», με συνολικό προϋπολογισμό 44.410 €. […]

Περισσότερα

Πρόκειται για τη συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Α.Σ. IDEA», στα πλαίσια του έργου: «Βελτίωση και Ανάπτυξη της συνείδησης για την απασχόληση στην Πελοπόννησο», με συνολικό προϋπολογισμό 44.410 €. Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη στρατηγικών απασχόλησης από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ώστε να επιτευχθεί η πλήρης […]

Περισσότερα

Πρόκειται για τη συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Βιολογική Κτηνοτροφία» στα πλαίσια του έργου «Νέα οικονομία – Βιομηχανική επεξεργασία βιολογικών κτηνοτροφικών προϊόντων», με συνολικό προϋπολογισμό 29.200 €. Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη και αναβάθμιση του κλάδου της βιολογικής κτηνοτροφίας. Υποέργο 9: «Προσέγγιση και στήριξη σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις […]

Περισσότερα