Συνάντηση εργασίας για ενημέρωση σχετικά με το Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο “Μαλβαζίας μύθος”, στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού της προγράμματος, και ειδικότερα στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.3 του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, θα πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας την Πέμπτη 17/03/2022 και ώρα 18.00, στο χώρο εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Lazareto στη Μονεμβασία Λακωνίας, με σκοπό την ενημέρωση φορέων και επαγγελματιών της περιοχής για τους στόχους, τις δράσεις και τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας «Μαλβαζίας μύθος».

Το εν λόγω σχέδιο αφορά την υλοποίηση μιας διακρατικής συνεργασίας με ΟΤΔ από την Ιταλία (Gal del Ducato) και την Κροατία (LAG Central Istria,) με Συντονίστρια ΟΤΔ την Αναπτυξιακή Πάρνωνα, και αντικείμενο την ανάδειξη και τη διάδοση του αμπελοοινικού πολιτισμού καθώς και τη διασύνδεση της τουριστικής ταυτότητας των περιοχών με τα ποιοτικά τους προϊόντα που έχουν ποιότητα, φήμη αλλά, ταυτόχρονα, ιστορία και πολιτισμό, προσφέροντας έτσι στις περιοχές παραγωγής εργαλεία ανάπτυξης του γαστρονομικού, του οινικού και του πολιτιστικού τουρισμού.

Πέραν της ενημέρωσης και της ανταλλαγής απόψεων, βασικός στόχος της συνάντησης είναι η καταγραφή του ειδικότερου ενδιαφέροντος των εμπλεκομένων συμμετεχόντων στις δράσεις του σχεδίου όπως είναι εκπρόσωποι τοπικών φορέων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και σχετικών αναπτυξιακών φορέων, επαγγελματίες της οινοπαραγωγής, της γαστρονομίας και του τουρισμού, μέλη τοπικών κοινοτήτων, μέλη επιστημονικής κοινότητας περί αμπελουργίας και οινολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνάντηση εργασίας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προβολής και Συνεργασιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα (τηλ.: 27570-22807, email: akodella@parnonas.gr, ikalaver@parnonas.gr).

 

*Κατά την πραγματοποίηση της παραπάνω συνάντησης θα τηρηθούν τα μέτρα υγειονομικής προστασίας που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε την ανακοίνωση για την συνάντηση εργασίας του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας “Μαλβαζίας μύθος” σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|