Αποτελέσματα υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» του υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020

Δείτε παρακάτω τους πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμόν ΣΟΧ 2/2021 ανά ειδικότητα, καθώς και τον πίνακα απορριπτέων:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΣΟΧ 2.2021_ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΣΟΧ 2.2021_ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΣΟΧ 2.2021_Τ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΣΟΧ 2.2021_Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚ. ΣΟΧ2.2021 ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΝ. ΣΟΧ 2.2021

|