Δείτε παρακάτω τους πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμόν ΣΟΧ 2/2021 ανά ειδικότητα, καθώς και τον πίνακα απορριπτέων:   ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΣΟΧ 2.2021_ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΣΟΧ 2.2021_ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΣΟΧ 2.2021_Τ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΣΟΧ 2.2021_Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚ. ΣΟΧ2.2021 ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΝ. ΣΟΧ 2.2021

Περισσότερα

Εξαιρετικά μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο. Ειδικότερα, υποβλήθηκαν συνολικά 162 προτάσεις ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα ΑΕ, για ένταξη στο πρόγραμμα. Το αυξημένο αυτό επενδυτικό ενδιαφέρον αποδείχθηκε σχεδόν εξαπλάσιο της […]

Περισσότερα

Διαβάστε εδώ το 1ο Newsletter του Προγράμματος Neets On Board και ενημερωθείτε σχετικά με το έργο, την περιοχή παρέμβασης,τους εταίρους, τους στόχους και τις δράσεις

Περισσότερα