Ενσωμάτωση της Υδατοκαλλιέργειας στις Τοπικές Κοινότητες: Weiden, Γερμανία, 20-22 Νοεμβρίου 2017

Το πέμπτο διεθνικό σεμινάριο της FARNET για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 πραγματοποιήθηκε στις 20-22 Νοεμβρίου 2017 στο Weiden (Βαυαρία) της Γερμανίας. Το θέμα της εκδήλωσης ήταν η “Ενσωμάτωση της Υδατοκαλλιέργειας στις Τοπικές Κοινότητες”. Το σεμινάριο αυτό διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την υποστήριξη του Υπουργείου Γεωργίας της Βαυαρίας και της FLAG Tirschenreuth.

Το σεμινάριο αποσκοπούσε στην:

 • Αύξηση της ικανότητα των ΟΤΔ Αλιείας να προωθήσουν την εφαρμογή της υδατοκαλλιέργειας στην επικράτειά τους, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και την ποικιλομορφία του τομέα,
 • Ενθάρρυνση της ανταλλαγής απόψεων, πρακτικών και ιδεών μεταξύ των ΟΤΔ Αλιείας που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή τους.

Τα θέματα του σεμιναρίου εξετάστηκαν μέσω μιας σειράς παρουσιάσεων, συζητήσεων σε ομάδες εργασίας και Hubs γνώσεων, ενώ παράλληλα υλοποιήθηκε μικρή εκπαιδευτική εκδρομή. Την ΟΤΔ Πάρνωμα (Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.) και την ΟΤΔ Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής (Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής) εκπροσώπησε η κ. Χριστίνα Καλαθά, M.Sc. Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ. Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους και για τις παρουσιάσεις του σεμιναρίου, τους συνδέσμους του προγράμματος.

Φωτογραφίες

Πρόγραμμα (Agenda)

Day 1: Monday, 20 November
from 17.00 Registration, myFARNET helpdesk, cooperation corner
18.00 – 19.00 Warm-up activity
19.00 Networking dinner
Day 2: Tuesday, 21 November
9.00 – 10.15 Opening plenary:

10.15 – 11.00 Coffee break with networking
11.00 -12.15 Plenary: Why do aquaculture producers need the FLAG?

Expert interventions and panel with

Expert interventions and interactive exercise on topics where FLAGs can help aquaculture producers integrate better in their territories, such as:

 • finding/developing new/alternative activities – short supply chains, niche markets, multi trophic aquaculture, farm diversification activities (tourism)…
 • finding a broader range of partners for joint action,
 • raising profile/improving the image of aquaculture,
 • mitigating conflicts,
 • bringing local stakeholders’ needs into the decision-making process
12.15 – 13.45 Lunch, registration to Project and Knowledge Hubs
13.45 – 15.30

 

Working Groups: Added value of the FLAG for aquaculture producers

Participants grouped according to the type of aquaculture discuss key challenges faced by their aquaculture producers regarding territorial integration and how the FLAG can help to address them.

15.30 – 16.00 Coffee break
16.00 – 18.00 Aquaculture Project and Knowledge Hubs

Presentation of innovative solutions for locally anchored aquaculture and FLAG project examples (every participant can attend 3 presentations)

 1. Duckweed for fish feed
 2. Biodegradable meshes for mussel cultivation
 3. Tomatofish
 4. Cultivating microalgae for oil extraction
 5. Combining functionality with recreational activities
 6. From crushed shells to 3D printing
 7. Reconnecting the land and the sea
 8. Detecting toxic marine microalgae
 9. Fish farm activities for the entire community
 10. Community sea gardens
19.00 Welcome by Hubert Bittlmayer, Director General of the Bavarian State Ministry of Food, Agriculture and Forestry, and by the local hosts

Dinner with local specialties, courtesy of the Bavarian State Ministry

Day 3: Wednesday, 22 November
9.00 – 9.45 Plenary: Aquaculture contributing to the area’s development and identity

Discussion panel on ways to use aquaculture as a driver of the area’s development (source of growth, identity for local population and tourists, community cohesion)

9.45 – 10.15 Coffee break
10.15 – 11.40 Working Groups: Finding practical ways to link the area with aquaculture

Participants grouped according to the type of aquaculture develop practical solutions how FLAGs can improve linkages with aquaculture and use its potential for the benefit of their area

11.40 – 12.30 Closing session
12.30 Departure to field trip
12.30 – 17.00 Field trip to visit Tirschenreuth FLAG projects (optional)

|