shade.gif

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, σύμφωνα με τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19, έχει υιοθετήσει για την ομάδα Έργου της την εξ΄ αποστάσεως εργασία και έχει ανάγκη να προβεί σε προμήθεια έκτακτου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την ομαλή […]

Περισσότερα

shade.gif

Έχοντας υπόψη: Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες […]

Περισσότερα

shade.gif

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ που εδρεύει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, ύστερα από το υπ’ αριθ. 02/14-01-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 για την […]

Περισσότερα

shade.gif

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια και την επισκευή ηλεκτρικών ειδών σε δύο (2) μισθωμένα διαμερίσματα στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας […]

Περισσότερα

shade.gif

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με αίσθημα ευθύνης προς την τοπική κοινωνία και με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων της και την προστασία της δημόσιας υγείας για την αποφυγή της διάδοσης του COVID-19, έχει ανάγκη να προβεί σε υπηρεσίες απολύμανσης – μικροβιοκτονίας στο παράρτημα της στην […]

Περισσότερα

shade.gif

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ έχει ανάγκη να προβεί σε παροχή υπηρεσιών μεταφοράς οικιακού εξοπλισμού από εγκαταστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας σε χώρο του παραρτήματος της, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της […]

Περισσότερα

shade.gif

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προκειμένου να βελτιώσει τις συνθήκες του επαγγελματικού χώρου στο παράρτημά της στην Τρίπολη, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας […]

Περισσότερα

shade.gif

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., προσκαλεί τον κ. Γεώργιο Κανελλόπουλο, Πολιτικό Επιστήμονα-Δημόσια Διοίκηση-Σύμβουλο δημοσίων σχέσεων, ο οποίος έχει εγγραφεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/23-04-2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., για την υλοποίηση των […]

Περισσότερα

shade.gif

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προκειμένου να προβεί στην καθαριότητα μισθωμένων διαμερισμάτων/οικιών στη πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σε συνεργασία […]

Περισσότερα

shade.gif

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ που εδρεύει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, ύστερα από το υπ’ αριθ. 06/13-02-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Υποστήριξη Έργων ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020» και ειδικότερα από […]

Περισσότερα