Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Δασολόγο ή Δασοπόνo

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Πάρνωνας Α.Ε. ενδιαφέρεται να απασχολήσει Δασολόγο ή Δασοπόνο με αντικείμενο την σύνταξη δασικών μελετών και την επίβλεψη δασοτεχνικών έργων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναρτήσουν τα στοιχεία τους (τίτλοι σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, κτλ) στην παρακάτω φόρμα:

Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Ενδιαφέροντος

|