Οι Μονάδες “Βοήθεια στο Σπίτι” αποτελούν μία υπηρεσία πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, που στόχο έχει την παροχή συστηματικής βοήθειας και υποστήριξης σε μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα: ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με μόνιμα ή παροδικά προβλήματα υγείας μέσα στο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον. Οι Μονάδες στελεχώνονται από […]

Περισσότερα

Η Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας “Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Βόρειας Κυνουρίας” ξεκίνησε να λειτουργεί στις 07/06/2004 και στεγάζεται στο κτίριο του πρώην Τεχνικού Λυκείου Άστρους. Σήμερα η Μονάδα εξυπηρετεί 98 άτομα,ηλικιωμένους,άτομα με προβλήματα υγείας και άτομα με ψυχολογικά προβλήματα. Ο Δήμος για την καλύτερη εξυπηρέτηση της Μονάδας διέθεσε αυτοκίνητο και οδηγό. […]

Περισσότερα

Η Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας “Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Λεωνιδίου” ξεκίνησε να λειτουργεί στις 05/02/2004 και στεγάζεται στο χώρο του Δημαρχείου. Η Μονάδα εξυπηρετεί 59 άτομα, κυρίως ηλικιωμένους, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί κατάκοιτους και άτομα με ψυχολογικά προβλήματα.Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για την καλύτερη εξυπηρέτηση της Μονάδας διέθεσε στο Δήμο Λεωνιδίου […]

Περισσότερα

Η Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας “Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Τεγέας” ξενίκινησε να λειτουργεί στις 05/02/2004 και στεγαζέται στο χώρο του Δημαρχείου. Η Μονάδα εξυπηρετεί 116 άτομα,κυρίως ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για την καλύτερη εξυπηρέτηση της Μονάδας διέθεσε στο Δήμο Τεγέας πολυμορφικό αυτοκίνητο. Επικοινωνία: Δήμος […]

Περισσότερα

Η Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας “Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Θεραπνών” ξεκίνησε να λειτουργεί στις 07/06/2004 και στεγάζεται στο πρώην Κοινοτικό κατάστημα. Σήμερα η Μονάδα εξυπηρετεί 45 ηλικιωμένους, κατάκοιτους και άτομα με ψυχολογικά προβλήματα.Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για την καλύτερη εξυπηρέτηση της Μονάδας διέθεσε στο Δήμο Θεραπνών πολυμορφικό αυτοκίνητο. Επικοινωνία: Δήμος […]

Περισσότερα

Η Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας “Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Σκάλας” ξεκίνησε να λειτουργεί στις 20/03/2003 και στεγάζεται στο πρώην Κοινοτικό κατάστημα.Σήμερα η Μονάδα εξυπηρετεί 66 άτομα.Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για ηλικιωμένους ενώ παρέχονται υπηρεσίες σε κατάκοικους και σε άτομα με ψυχολογικά προβλήματα.Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για την καλύτερη εξυπηρέτηση της […]

Περισσότερα

Η Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας “Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ασωπού” ξεκίνησε να λειτουργεί στις 05/02/2004 και στεγάζεται στο χώρο του Αγροτικού Ιατρείου. Σήμερα ηΜονάδα εξυπηρετεί 55 άτομα, κυρίως ηλικιωμένους, ενώ παρέχει υπηρεσίες και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο Δήμος Ασωπού, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της Μονάδας διέθεσε αυτοκίνητο από ιδίους […]

Περισσότερα

Διαδημοτική Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας “Βοήθεια στο Σπίτι Δήμων Νιάτων και Ζάρακα ” ξεκίνησε να λειτουργεί στις 12/07/2004 και στεγάζεται στο χώρο του Αγροτικού Ιατρείου.Η Μονάδα εξυπηρετεί 47 επωφελούμενους, κυρίως ηλικιωμένους, κατάκοιτους και άτομα με ψυχολογικά προβλήματα. Ο Δήμος Ζάρακα κατόπν έγκρισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την καλύτερη της Διαδημοτικής Μονάδας […]

Περισσότερα

Η Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας “Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Μονεμβάσιας” ξεκίνησε να λειτουργεί στις 20/02/2003 και στεγάζεται στο χώρο του Δημαρχείου. Η Μονάδα εξυπηρετεί 41 άτομα, ηλικιωμένους, κατάκοιτους, και άτομα εμ ψυχολογικά προβλήματα. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για τηνκαλύτερη εξυπηρέτηση της Μονάδας διέθεσε πολυμορφικό αυτοκίνητο. Επικοινωνία: Δήμος Μονεμβάσιας –Μονεμβάσια Λακωνίας […]

Περισσότερα

Περισσότερα