Με τις υπ’ αριθμ. 138028/1139, 137758/841 και 137522/564 αποφάσεις της, η Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ ενέκρινε πιστώσεις στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα ΑΕ για την εκτέλεση των παρακάτω έργων: 1. «Aνάπλαση κοινόχρηστων χώρων  Δημοτικού Διαμερίσματος  Ριζών  Δήμου Τεγέας, Νομού Αρκαδίας», συνολικού ποσού 100.000 ευρώ (εγκεκριμένη πίστωση) 2. «Aνάπλαση κοινόχρηστων χώρων  […]

Περισσότερα