Η περιοχή του όρους Πάρνωνα – υγρότοπου Μουστού εκτείνεται κατά μήκος της Ν.Α. Πελοποννήσου και περιλαμβάνει τους Δήμους Βόρειας Κυνουρίας, Σκιρίτιδας, Λεωνιδίου, Τυρού, Θεραπνών, Οινούντος, Γερονθρών και τις Κοινότητες Κοσμά και Καρυών. Η γεμάτη θρύλους και παραδόσεις περιοχή του Πάρνωνα, με τα εκτεταμένα δάση, τα σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, […]

Περισσότερα

Σημαντικές περιοχές για την προστασία της φύσης στον Πάρνωνα-Μουστό Υγρότοπος Μουστού: Ειναι ο σημαντικότερος και ο μόνος αξιόλογου μεγέθους υγρότοπος στην ανατολική Πελοπόννησο. Φιλοξενεί πολλά σπάνια, απειλούμενα και προστατευόμενα είδη παρυδάτιων και υδρόβιων πουλιών, όπως ερωδιούς, νερόκοτες, αγριόπαπιες, κύκνους και φαλαρίδες. Επιπλέον τα ιαματικά του νερά προσφέρουν στους επισκέπτες θεραπεία […]

Περισσότερα

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού συστάθηκε με το Ν. 3044/ΦΕΚ/Α/197/27.8.2002 (σύμφωνα με τους Ν. 1650/1986 για “την προστασία του περιβάλλοντος” και 2742/ΦΕΚ207/Α/07.10.1999 “Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις”), ενώ συγκροτήθηκε με την Υ.Α. 126446/2474/ΦΕΚ894/3.7.2003, η οποία τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 1553118/ΦΕΚ334/Β/11.02.2004. Με την Υ.Α. 51922/04/ΦΕΚ/Β’/27.12.04 εγκρίθηκε […]

Περισσότερα