Ανακοίνωση κατάρτισης συμβάσεων απασχόλησης

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Απασχόλησης με άτομα Ειδικότητας Π.Ε. ή Τ.Ε. Μηχανικών και Π.Ε. ή Τ.Ε. Διοικητικού/Οικονομικού/Λογιστικού για την στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της, εν όψει της παρακολούθησης μελετών και έργων που υλοποιεί στον Δήμο Ανατολικής Μάνης.

Έδρα παροχής των παραπάνω υπηρεσιών είναι το Γύθειο Λακωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@parnonas.gr, υπόψη της κ. Ευαγγελίας Μπάρλα, Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης μέχρι την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022.

Μετά την υποβολή των Βιογραφικών σημειωμάτων, τα αρμόδια στελέχη της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. θα επικοινωνήσουν με τους ενδιαφερόμενους, για να καθοριστεί η ημερομηνία διεξαγωγής συνέντευξης.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της ανακοίνωσης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|