Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια οικιακού εξοπλισμού σε μισθωμένα διαμερίσματα, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, έχει ανάγκη να προβεί στη προμήθεια οικιακού εξοπλισμού σε δεκαέξι (16) μισθωμένα διαμερίσματα, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME. Γι’ αυτό το λόγο καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην εμπορία οικιακού εξοπλισμού, να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια οικιακού εξοπλισμού περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Στεγνωτήρας πιάτων πλαστικός με θήκη μαχαιροπίρουνων: 16 τμχ
 • Σουρωτήρι τσαγιού INOX: 16 τμχ
 • Ποτήρι νερού γυάλινο, ελάχιστης χωρητικότητας 22 cl: 192 τμχ
 • Σαλατιέρα πλαστική ελάχιστης χωρητικότητας 5l: 32 τμχ
 • Πιατέλα INOX ανοξείδωτη μήκους τουλάχιστον 25 εκ.: 32 τμχ
 • Κάδος Σκουπιδιών κουζίνας πλαστικός χωρητικότητας τουλάχιστον 25 lt με καπάκι: 16 τμχ
 • Κρεμάστρες ρούχων για πλαστική ντουλάπα σετ 6 τεμ.: 25 σετ
 • Μανταλάκια σετ 24 τεμ πλαστικά: 16 σετ
 • Σκουπάκι τουαλέτας πλαστικό με βάση: 16 τμχ
 • Κάδος Σκουπιδιών τουαλέτας πλαστικό με καπάκι: 16 τμχ
 • Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με στίφτη: 16 τμχ
 • Σετ Σκούπα με κοντάρι: 16 τμχ
 • Σετ Σφουγγαρίστρα με κοντάρι: 16 τμχ
 • Φαράσι πλαστικό: 16 τμχ
 • Σφουγγάρι κουζίνας σετ 3 τεμ: 16 σετ
 • Απλώστρα τρίφυλλη μεταλλική πτυσσόμενη: 16 τμχ
 • Κουρτίνα Μπάνιου πλαστική διαστάσεων 180*180 εκ. με κρίκους: 16 τμχ

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά έως την Παρασκευή 05/06/2020 και ώρα 16:00, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00 – 16:00 μ.μ.
 • Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις amanitara@parnonas.gr και dlagou@parnonas-estia.gr στις οποίες επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των ειδών, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Ανώτατο ποσό της προσφοράς για το σύνολο των ειδών, ορίζεται το ποσό των 880,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Προσφορές που παραδίδονται στην εταιρεία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και απορρίπτονται αυτοδίκαια.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Αγγελική Μανιταρά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: amanitara@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

|