Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση 9θέσιου οχήματος (mini-van)

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ στο πλαίσιο συνέχισης του Έργου με νέο τίτλο ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη), του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, με χρηματοδότηση μέσω της Βοήθειας Έκτακτης Ανάγκης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME), καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία.

Το προσφερόμενο όχημα θα πρέπει να ικανοποιεί κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 • Διάρκειας έως 31/12/2020, για το σύνολο των ημερών και για απεριόριστα χιλιόμετρα,
 • 24ωρη οδική βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης,
 • Άμεση αντικατάσταση οχήματος με όχημα ίδιας κατηγορίας και προδιαγραφών, σε περίπτωση βλάβης,
 • Μικτή ασφάλιση με ποσό απαλλαγής 1.500 Ευρώ ή χαμηλότερο,
 • Ασφάλεια προς Τρίτους,
 • Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαιτούμενα από τον ΚΟΚ εξαρτήματα, καθώς και με πλήρη σειρά εργαλείων,
 • Το όχημα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας (ενδεικτικά service, ΚΤΕΟ),
 • Καύσιμο: Πετρέλαιο / Βενζίνη,
 • Κυβισμός: >1500cc,
 • Μέγιστη παλαιότητα: 5 έτη,
 • Σύστημα κλιματισμού (Clima ή AIRCONDITION) επαρκούς απόδοσης,
 • Ελαστικά καινούρια τελευταίου έτους προ της παράδοσης των οχημάτων, κατάλληλα για πορεία σε άσφαλτο,
 • Άνευ οδηγού. Το όχημα θα οδηγείται από επαγγελματία οδηγό (άδεια οδήγησης Γ’), που έχει προσληφθεί επί τούτου, από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μίσθωσης του 9 θέσιου οχήματος (mini-van) θα ανέρχεται έως το ποσό των 16.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η μίσθωση θα διαρκέσει έως τις 31/12/2020, χωρίς δικαίωμα εξαγοράς στη λήξη της περιόδου μίσθωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται στην υποβολή σφραγισμένων προσφορών έως την Παρασκευή 10/01/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 09:00-17:00 ή στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη δ/νση Αλ. Σούτσου 2Α, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00

Πληροφορίες: Αγγελική Μανιταρά, τηλ. 27570-22807 Email: amanitara@parnonas.gr, 27570-22808 (Λεωνίδιο) και Δήμητρα Λαγού (Τρίπολη), τηλ 2712711181, Email: dlagou@parnonas.gr  και info@parnonas.gr.

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ

|