«Αναπαλαίωση κτιρίου παλαιού Γυμνασίου Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας», προϋπολογισμού 1.650.000,00€ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Κέντρο Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων για τη Διαχείριση Αποθέματος Βιόσφαιρας Ανατολικής Πελοποννήσου» ενταγμένης στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5001524

Υπογράφηκε σήμερα, 11-01-2018, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, Σύμβαση Κατασκευής του έργου «Αναπαλαίωση κτιρίου παλαιού Γυμνασίου Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας», προϋπολογισμού 1.650.000,00€, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Κέντρο Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων για τη Διαχείριση Αποθέματος Βιόσφαιρας Ανατολικής Πελοποννήσου» ενταγμένης στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Συνοχής με κωδικό ΟΠΣ 5001524, μεταξύ του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας κ. Χαράλαμπου Λυσίκατου, (Κύριος του Εργου) του Γενικού Διευθυντή της Αναπτυξιακής Πάρνωνα κ. Μαρίνη Μπερέτσου (Φορέας Υλοποίησης ) και του εκπροσώπου της αναδόχου Εταιρίας κ. Ευσταθίου Κοκκίνη.

Απεικόνιση του κτιρίου του παλαιού Γυμνασίου Λεωνιδίου, μετά την περάτωση των εργασιών αναπαλαίωσης

Το έργο αφορά στην αναπαλαίωση του κτιρίου του Παλαιού Γυμνασίου Λεωνιδίου και την επανάχρησή του ως κέντρο διαχείρισης του αποθέματος βιόσφαιρας της Ανατολικής Πελοποννήσου και τέλεσης πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, στο οποίο η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος συνδυάζεται με την έρευνα, την εκπαίδευση, την επίδειξη, την τοπική συμμετοχή και την αειφόρο ανάπτυξη.

Η Τοπική Στρατηγική ανάπτυξης της Ανατολικής Πελοποννήσου της ΟΤΔ Πάρνωνα για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο: «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με πρωταρχικό στόχο την ανάδειξη και διαφύλαξη της τοπικής ταυτότητας μέσω του χαρακτηρισμού, της διαχείρισης και της ανάπτυξης του «Αποθέματος Βιόσφαιρας» Ανατολικής Πελοποννήσου. Ο χαρακτηρισμός αυτός, εκτός της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, θα συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στη δημιουργία οικονομικών υποδομών και υποδομών τουριστικού προορισμού.

Τι είναι το Απόθεμα Βιόσφαιρας;

Το πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα της UNESCO (Man and Biosphere ή MAB) είναι ένα διακυβερνητικό επιστημονικό πρόγραμμα που προσπαθεί να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και του φυσικού περιβάλλοντός τους, από το 1974. Τα Αποθέματα Βιόσφαιρας είναι χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές οι οποίες συμπεριλαμβάνουν πολύτιμα οικοσυστήματα και κοινωνίες που επιθυμούν να συνδυάσουν την προστασία του οικοσυστήματος με την αειφόρο χρήση του. Έχουν σκοπό την προώθηση και επίδειξη μιας ισορροπημένης σχέσης μεταξύ ανθρώπου και βιόσφαιρας. Μέχρι στιγμής υπάρχουν 669 Αποθέματα Βιόσφαιρας σε 120 χώρες, συμπεριλαμβανομένων και 16 διασυνοριακών περιοχών.

Διατηρούμε και ζωντανεύουμε με νέες χρήσεις, στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, κτίρια σημαντικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας, δημιουργώντας το πλαίσιο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας.

δήλωσε με αφορμή την υπογραφή της Σύμβασης ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα, κος Χαράλαμπος Λυσίκατος.

 

|