Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων και γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών του παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στη Τρίπολη, στο πλαίσιο του Έργου «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli” («Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, καθώς και των λοιπών προγραμμάτων που υλοποιεί.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προκειμένου να προβεί σε προμήθεια αναλωσίμων και γραφικής ύλης του παραρτήματός της στη Τρίπολη, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) καθώς και των λοιπών προγραμμάτων που υλοποιεί, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει οικονομική προσφορά για την προμήθεια αναλώσιμης γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών του Παραρτήματός της στην Τρίπολη.

Η προμήθεια αναλώσιμων και γραφικής ύλης περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • 10 τμχ στυλό μπλε τύπου pilot Β2Ρ
  • 20 μαρκαδόροι υπογράμμισης κίτρινου χρώματος
  • 20 δεσμίδες φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4
  • 8 μαύρα κλασέρ χωρητικότητας 750 φύλλων
  • 20 τμχ γκρι ντοσιέ με έλασμα
  • 100 τμχ μαύρο σπιράλ πλαστικό Νο 12
  • 5 τμχ USB Data traveler χωρητικότητας 8 GB

Οι προσφορές που θα κατατεθούν, οφείλουν κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές (Ελάχιστες προδιαγραφές αναλώσιμων και γραφικής ύλης):

Στυλό τύπου Pilot Β2Ρ 0.7mm μπλε  χρώματος Τύπος: Pilot Gel

Χρώμα: Μπλε

Τύπος Μύτης: Medium

Πάχος Μύτης: 0,7 mm

Πάχος Γραφής: 0,39 mm

Επαναγεμιζόμενο: Ναι

Κλείσιμο με κλιπ: Ναι

Διαφανές στέλεχος για έλεγχο στάθμης μελανιού: Ναι

Λαβή με λάστιχο: Ναι

Κλιπ τσέπης: Ναι

Μαρκαδόρος υπογράμμισης κίτρινου χρώματος Χρώμα: Κίτρινο

Τύπος μαρκαδόρου: Υπογράμμισης

Τύπος μύτης: Πλακέ

Πάχος μύτης: 3,0 – 5,0 mm

Τύπος κλεισίματος: Καπάκι

Δεσμίδες φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 Δεσμίδα: 500 φύλλα χαρτιού

Μέγεθος χαρτιού: Α4

Λευκότητα: 147 CIE (International Commission on Illumination)

Βάρος: 80 γραμμάρια

Πλάτος: 21cm

Ύψος: 29,7cm

Φινίρισμα: Απλό

Αδιαφάνεια: τουλάχιστον 92%

Πάχος χαρτιού: 107microns

Κλασέρ χωρητικότητας 750  φύλλων Μέγεθος φύλλων: Α4

Χωρητικότητα φύλλων: 750

Ετικέτα: Διπλής όψης

Ύψος: 32 cm

Πλάτος: 28,5 cm

Ράχη: 7,5 cm

Αριθμός κρίκων: 2

Μηχανισμός για σταθερή και ασφαλή συγκράτηση φύλλων: Ναι

Χρώμα: Μαύρο

Υλικό: Χαρτόνι με πλαστική επένδυση

Ντοσιέ με Έλασμα Διάσταση: 21 x 30 cm

Χρώμα: Γκρι

Τύπος: Πλαστικό

Χωρητικότητα: 15-20 φύλλα

Διάφανο κάλυμμα για εύκολη ανάγνωση του εξωφύλλου: Ναι

Δυνατότητα αναγραφής τίτλου στην ετικέτα που διαθέτει στην αριστερή πλευρά: Ναι

Πλαστικός Δακτύλιος Βιβλιοδεσίας Διάσταση: Νο 12

Χρώμα: Μαύρο

Υλικό: Πλαστικό

Δυνατότητα βιβλιοδεσίας: 150-200 φύλλα.

USB Data traveler 8GB

Τύπος: Μνήμη flash USB

Χωρητικότητα: 8GB

Έκδοση: USB 3.0

Σύνδεση: USB-A

Χρώμα περιβλήματος: Διάφορα

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά έως την Πέμπτη 14/03/2019 και ώρα 16:00, ως εξής:

  • Στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 09:00-16:00 ή στα γραφεία του Παραρτήματος στην Τρίπολη, στη διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
  • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Λεωνίδιο Αρκαδίας – Τ.Κ. 22300.
  • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις info@parnonas.gr ή dkoliniotis@parnonas.gr, στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:
Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Προμήθειας:
Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των ειδών, όπως περιγράφεται στον παραπάνω πίνακα.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:
Ανώτατο ποσό της προσφοράς για το σύνολο των ειδών, ορίζεται το ποσό των 250,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Πληροφορίες:
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τον κ. Δημήτριο Κολινιώτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: dkoliniotis@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να  δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ

|