Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για υπηρεσίες catering σε ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν στην Τρίπολη στις 13 και 18-12-18 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli»,του προγράμματος ESTIA, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», που υλοποιείται βάσει της από 01-02-2018 συμφωνίας συνεργασίας με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης (αρ. σύμβασης GRC01/2018/0000000164), με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποιεί η Εταιρεία, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει οικονομική προσφορά για την τις υπηρεσίες catering  των 2 ημερίδων που θα διοργανώσει στις 13 και 18-12-18 .

Η πρώτη ημερίδα  τίτλο « προληπτική ιατρική και κανόνες υγιεινής για γυναίκες και παιδία»  θα  πραγματοποιηθεί στις 13-12-18. Η δεύτερη στις 18-12-18 με τίτλο «Ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας». Οι δυο εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του παλιού Δημαρχείου Τρίπολης ( Εθν. Αντιστάσεως 53).

Οι προσφορές που θα κατατεθούν για  τις  2  εκδηλώσεις  , οφείλουν κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές :

 Το μενού θα  είναι για  50 άτομα σε κάθε εκδήλωση

Προσφερόμενα είδη :

  • Cofffee break : καφές φίλτρου, καφές espresso , χυμός πορτοκάλι, νερό εμφιαλωμένο, τσαϊ ποικιλία από βουτήματα ( βουτύρου – σοκολάτας- κανέλας) , κεϊκ
  • Light lunch menu : μπακέτα που να περιέχει γαλοπούλα, τυρί, ντομάτα, μαγιονέζα.
  • Στην κάθε εκδήλωση θα υπάρχει άτομο από τον ανάδοχο για το σερβίρισμα καθόλη την διάρκεια των εκδηλώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν

έως την Τετάρτη  05/12/2018 και ώρα 14:00, ως εξής:

  • Στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 09:00-17:00.
  • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Λεωνίδιο Αρκαδίας – Τ.Κ. 22300.
  • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση info@parnonas.gr, στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της αίτησης, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Ανώτερο ποσό της προσφοράς για το σύνολο του εξοπλισμού, ορίζεται το ποσό των 450,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τον κ. Δημήτριο Κολινιώτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: dkoliniotis@parnonas.gr.

 

 

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή κατεβάστε το κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

|