Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τις υπηρεσίες βιντεοσκόπησης και φωτογράφισης 2 ημερίδων που θα πραγματοποιηθούν στην Τρίπολη στις 13 και 18-12-18 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», του προγράμματος ESTIA, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», που υλοποιείται βάσει της από 01-02-2018 συμφωνίας συνεργασίας με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης (αρ. σύμβασης GRC01/2018/0000000164), με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποιεί η Εταιρεία, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει οικονομική προσφορά για την τις υπηρεσίες βιντεοσκόπησης και φωτογράφισης  των 2 ημερίδων που θα διοργανώσει στις 13 και 18-12-18 .

 Η πρώτη ημερίδα  τίτλο « προληπτική ιατρική και κανόνες υγιεινής για γυναίκες και παιδιά»  θα  πραγματοποιηθεί στις 13-12-18  και η δεύτερη στις 18-12-18 με τίτλο «Ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας».

Οι δυο εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του παλιού Δημαρχείου Τρίπολης (Εθν. Αντιστάσεως 53).

Οι προσφορές που θα κατατεθούν για  την κάθε εκδήλωση ξεχωριστά , οφείλουν κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές :

Φωτογραφίες Υψηλή ανάλυση (4928X3264px, 300dpi) επεξεργασμένες σε ψηφιακή μορφή. Οι φωτογραφίες θα παραδοθούν σε DVD  και φορητό δίσκο USB.

Ποσότητα: Τεμ.  120 τουλάχιστον.

Βιντεοσκόπηση Κάλυψη και καταγραφή όλης  της ημερίδας  ( διάρκειας  τουλάχιστον 3 ωρών)

Το μαγνητοσκοπημένο βίντεο θα παραδοθεί σε επεξεργασμένη μορφή υψηλής  ευκρίνειας (HD) σε φορητό δίσκο USB.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν

έως την Τρίτη 11/12/2018 και ώρα 14:00, ως εξής:

  • Στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 09:00-17:00.
  • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Λεωνίδιο Αρκαδίας – Τ.Κ. 22300.
  • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση info@parnonas.gr, στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της αίτησης, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Ανώτερο ποσό της προσφοράς για το σύνολο του εξοπλισμού, ορίζεται το ποσό των 500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τον κ. Δημήτριο Κολινιώτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: dkoliniotis@parnonas.gr.

 

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

|