Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την για την παροχή υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού σε μισθωμένο διαμέρισμα από την Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στην Τρίπολη

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», του Προγράμματος ESTIA, που υλοποιείται βάσει της από 01-02-2018 συμφωνίας συνεργασίας με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης (αρ. σύμβασης GRC01/2018/0000000164), με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO), ζητά την οικονομική προσφορά επιχειρήσεων που  δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών ελαιοχρωματισμών, για την παροχή υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού σε μισθωμένο διαμέρισμα, από την Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στην Τρίπολη».

Οι προσφορές που θα κατατεθούν, αφορούν τις  παρακάτω εργασίες :

  • Βάψιμο με πλαστικό χρώμα σε οροφές και τοίχους επιφάνειας 80 τ.μ.
  • Βάψιμο με ριπολίνη νερού σε  ντουλάπα υ/δ
  • Βάψιμο με ριπολίνη νερού σε 4 πόρτες ξύλινες
  • Βάψιμο εξωτερικών χώρων επιφάνειας 60 τ.μ.
  • Βάψιμο κάγκελων

Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης, παρακαλούμε να μας αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας, (υπόψη Δημήτρη Κολινιώτη , Τηλ.: 27570-22807 Fax: 27570-23230, e-mail: dkoliniotis@parnonas.gr)  είτε να την στείλετε ταχυδρομικώς  ή  να την παραδώσετε ιδιοχείρως στην διεύθυνση Αλ Σούτσου 2Α  Τρίπολη Τ.Κ . 22100 έως την Δευτέρα  03/12/2018 και ώρα 16:00.

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των ειδών, όπως περιγράφεται παραπάνω .

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό 1500,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τον κ Δημήτρη Κολινιώτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: dkoliniotis@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

|