Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς προμήθειας αναλωσίμων, γραφικής ύλης και εξοπλισμού γραφείου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», του Προγράμματος ESTIA, που υλοποιείται βάσει της από 01-02-2018 συμφωνίας συνεργασίας με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης (αρ. σύμβασης GRC01/2018/0000000164), με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO), προκειμένου να προμηθευτεί αναλώσιμα, γραφικής ύλης και εξοπλισμού γραφείου, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην πώληση αναλώσιμων γραφείου, να υποβάλουν οικονομικές προσφορές για την προμήθεια τους.

Η προμήθεια αναλώσιμης γραφικής ύλης και ο εξοπλισμός γραφείου περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • 30 στυλό τύπου gel μπλε χρώματος
 • 5 στυλό τύπου gel μαύρου χρώματος
 • 5 στυλό τύπου gel κόκκινο χρώματος
 • 5 στυλό τύπου gel πράσινου χρώματος
 • 10 μαρκαδόροι υπογράμμισης κίτρινου χρώματος
 • 15 δεσμίδες φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4
 • 5 δεσμίδες χρωματιστό φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4
 • 5 συνδετήρες μεταλλικοί 32 mm
 • 5 συνδετήρες μεταλλικοί 26 mm
 • 10 μπλοκ αυτοκόλλητα χαρτάκια 38 x 51 mm
 • 5 σετ αυτοκόλλητα χαρτάκια 50,8 x 38 mm των 24 τεμαχίων
 • 60 μαύρα κλασέρ χωρητικότητας 350 φύλλων
 • 40 κόκκινα ή μπορντό κλασέρ χωρητικότητας 350 φύλλων
 • 10 μαύρα κλασέρ χωρητικότητας 750 φύλλων
 • 3 μολυβοθήκες
 • 3 περφορατέρ
 • 3 αποσυρραπτικά τανάλια
 • 10 διαχωριστικά χρωματιστά
 • 2 χαρτοκόπτες μεταλλικούς 15cm
 • 2 χάρακες 30cm
 • 5 θήκες διαφανή 0.05mm (100 τεμαχίων)
 • 1 αριθμομηχανή
 • 100 τετράδια 100 φύλλων μπλε
 • 150 μολύβια
 • 150 γομολάστιχα
 • 150 ξύστρες
 • 3 σετ χαρτοθήκες συρόμενες 3 τεμαχίων
 • 5 πινακίδες σεμιναρίου με κλιπ
 • 10 μπλοκ με εξώφυλλο

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν oικονομική προσφορά, έως την Δευτέρα 09/07/2018, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση dkoliniotis@parnonas.gr, στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των ειδών, όπως περιγράφεται στον παραπάνω πίνακα.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό 900,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Παράδοση με έξοδα  του αναδόχου στην Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τον κ Δημήτρη Κολινιώτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: dkoliniotis@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

 

Για να δείτε το αναλυτικό κείμενο της Πρόσκλησης, με τις ελάχιστες προδιαγραφές του εξοπλισμού (Ελάχιστες προδιαγραφές αναλώσιμης γραφικής ύλης και εξοπλισμού γραφείου), πατήστε εδώ

|