Η Αξία του Αποθέματος Βιόσφαιρας στην Τοπική Κοινότητα

Την Παρασκευή 12/05/2017 και ώρα 19.00, στην Αίθουσα “Kinsterna Libraryτου KINSTERNA HOTEL, στον Άγιο Στέφανο Μονεμβασίας, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την  παρουσίαση της τοπικής στρατηγικής για την ένταξη της Ανατολικής Πελοποννήσου στο Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO, των κριτηρίων καθώς και των διαδικασιών πιστοποίησης.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Προπαρασκευαστικής Φάσης του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας  «Η Αξία του Αποθέματος Βιόσφαιρας στην Τοπική Κοινότητα», υπομέτρο 19.3 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, με σκοπό την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των φορέων της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» και την προβολή-δημοσιότητα των ενεργειών του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας για την αξία του Αποθέματος Βιόσφαιρας.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση με θέμα «Απόθεμα Βιόσφαιρας. Μια πρόταση στρατηγικής για την Ανατολική Πελοπόννησο, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020», στο πλαίσιο ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των φορέων εκπαίδευσης και προβολής-δημοσιότητας των ενεργειών του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας, σε εκδήλωση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μολάων για την πολιτιστική κληρονομιά, το περιβάλλον και την αειφορία,  που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13/05/2017 και ώρα 20.15, στο χώρο του Αγίου Νικολάου στο Κάστρο Μονεμβασίας.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του διημέρου, εδώ

|