15η Θερινή Ακαδημία στο Μουζάκι Καρδίτσας «Κοινωνική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου»

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε έλαβε μέρος στη θερινή ακαδημία με αντικείμενο: «Κοινωνική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Υπαίθρου» στο Μουζάκι Καρδίτσας 16 – 23 Ιουλίου 2016, που διοργανώθηκε από την ακαδημία Euracademy Association από το ίδρυμα Heinrich Böll και την Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ ΑΕ).

Η Θερινή Ακαδημία ήταν αφιερωμένη στην Κοινωνική Οικονομία και τη συμβολή της στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκε με ποιο τρόπο οι κοινωνικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και πώς μπορούν να υποστηριχθούν αυτά τα είδη των επιχειρήσεων. Επίσης, στη συμβολή των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών στις αγροτικές περιοχές, επικεντρώνοντας σε τρόπους που ενισχύουν την ίδρυση και την επιχειρηματική επιτυχία τους.

Οι εισηγητές παρουσίασαν κατευθύνσεις δράσης, μέσα από παραδείγματα βέλτιστων, επιλεγμένων, πρακτικών από όλη την Ευρώπη.

Οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα και άλλες 10 χώρες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν συνεταιριστικές και άλλες συλλογικές οργανώσεις των Νομών Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας, να μελετήσουν τη δομή τους και τις δραστηριότητές τους και να εξάγουν χρήσιμα και άμεσα αξιοποιήσιμα συμπεράσματα.

Τη Θερινή Ακαδημία παρακολούθησαν οι συνεργάτες της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε Μανώλης Δολιανίτης, Μηχανικός Υπολογιστικών Συστημάτων, Τμήμα Πολιτιστικής – Τουριστικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας και Ελένη Πουτσελά, Φιλόλογος, Τμήμα Πολιτιστικής – Τουριστικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας και μέλη της ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ «Καούρ Εκάνατε», με έδρα το Λεωνίδιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε θα ήθελε να ευχαριστήσει τη διοργάνωση για τις γνώσεις και την εμπειρία που απέκτησε από τη Θερινή Ακαδημία.

|