Πρόσκληση για συμμετοχή σε Εργαστήριο απόκτησης ικανοτήτων εκπροσώπων της τοπικής εταιρικής σχέσης των φορέων και των δυνητικών δικαιούχων στην περιοχή παρέμβασης της Ανατολικής Πελοποννήσου

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, την Παρασκευή 08-07-2016 και ώρα 19.00 μ.μ. διοργανώνει στη Φάμπρικα Πολιτισμού Λεωνιδίου, «Εργαστήριο απόκτησης ικανοτήτων εκπροσώπων της τοπικής εταιρικής σχέσης των φορέων και των δυνητικών δικαιούχων στην περιοχή παρέμβασης της Ανατολικής Πελοποννήσου»

Το Εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της προετοιμασίας σχεδιασμού του προγράμματος CLLD/LEADER Ανατολικής Πελοποννήσου με θέμα: «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας». Κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου θα γίνει παρουσίαση του τοπικού προγράμματος καθώς επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα για εξειδικευμένες παρεμβάσεις και ανταλλαγή απόψεων.

Το «CLLD», από τα αρχικά του «COMMUNITY – LED LOCAL DEVELOPMENT», δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, η οποία θα εφαρμοστεί για την περίοδο 2014 – 2020.

Μέσω του προγράμματος CLLD δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν:

  • στην ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς ή της τοπικής οικονομίας, τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της επισκεψιμότητας,
  • στην ενίσχυση της διαφοροποίησης και των ενεργειών συνεργασίας, καθώς και την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τη μείωση της ανεργίας, στη μείωση της κάθε μορφής μετανάστευσης, στην εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής,
  • στην ενίσχυση δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχιας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της κοινωνικής απομόνωσης, την υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων,
  • στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών εφαρμογής και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας καθώς και έργων με σκοπό την βελτίωση της διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα έχει ήδη υλοποιήσει με επιτυχία το τοπικό πρόγραμμα LEADER, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, κατατάσσοντάς την στην πρώτη τριάδα των Αναπτυξιακών Εταιρειών σε επίπεδο χώρας, αναφορικά με την απορρόφηση πόρων για την υλοποίηση του Προγράμματος LEADER.

Το όραμα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα για το CLLD/LEADER Ανατολικής Πελοποννήσου της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 αποτυπώνεται ως εξής: «Δημιουργούμε απόθεμα βιόσφαιρας και επιχειρηματικές ζώνες καινοτομίας στην Ανατολική Πελοπόννησο – Αντιμετωπίζουμε την οικονομική κρίση επενδύοντας στη γνώση και δημιουργούμε θέσεις εργασίας και συλλογικά κοινωνικά αγαθά».

Επίσης, το διάστημα 6 έως 10 Ιουλίου 2016 πραγματοποιείται στο Λεωνίδιο το φεστιβάλ Τσακωνιάς Μελιτζάzz, που διοργανώνεται για ενδέκατη χρονιά από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.melitzazz.gr

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Επισυναπτόμενα:

Πρόσκληση

Πρόγραμμα Εργαστηρίου

Πρόγραμμα Φεστιβάλ

|