10 Χρόνια Πάρνωνας – Καμπάνια Ενημέρωσης

Το έτος 2005, πραγματοποιήθηκε μια σειρά εκδηλώσεων για τα «10 χρόνια Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.». Στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων πέραν της προβολής του έργου της Εταιρείας αλλά και της περιοχής, των προϊόντων της φυσικής ομορφιάς και των ανθρώπων της έγινε και μία αποτίμηση της δουλειάς των 10 αυτών ετών.
Η «Καμπάνια Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης» που πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο 2005 σε Ο.Τ.Α των περιοχών εφαρμογής των προαναφερόμενων έργων / προγραμμάτων (Κοινότητα Κοσμά, Δήμους Λεωνιδίου, Τυρού, Σκυρίτιδας, Φαλαισίας, Βόρειας Κυνουρίας Νομού Αρκαδίας – Δήμους Θεραπνών, Μολάων, Ασωπού, Μονεμβάσιας, Νιάτων, Γερακίου, Ζάρακα, Βοιών, Έλους, Σμύνους, Φάριδος, Πελλάνας, Κροκεές, Ζάρακα, Κοινότητα Καρυών Νομού Λακωνίας), προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού για την ενεργό συμμετοχή του σε αυτά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στα πλαίσια των παραπάνω εκδηλώσεων δόθηκε σε θέματα:
– ποιοτικής αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.
– ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στην προστασία του όρους Πάρνωνα και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής.
– προστασίας και ανάδειξης του πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής.
– κοινωνικής μέριμνας και προστασίας.

Συνοπτικά, τα οφέλη που έχει αποκομίσει η τοπική οικονομία από την δραστηριοποίηση της εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε. την τελευταία 10ετία είναι τα ακόλουθα:

– Ανάπτυξη συμπληρωματικών και εναλλακτικών προς τη γεωργία οικονομικών δραστηριοτήτων, κυρίως μέσα από τις επιχειρήσεις αγροτουρισμού και την ίδρυση βιοτεχνικών επιχειρήσεωνkampania10xronia1

– Ποιοτική αναβάθμιση της φυσιογνωμίας της περιοχής και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών πολιτιστικής παράδοσης, αρχιτεκτονικής – αγροτικής κληρονομιάς και φυσικού περιβάλλοντος

– Αξιοποίηση και προβολή των τοπικών και αγροτικών προϊόντων καθώς και των επιχειρήσεων της περιοχής, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

– Αύξηση της τουριστικής κίνησης και της επισκεψιμότητας στην περιοχή, μέσω των ενεργειών προβολής – προώθησης

– Προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος με την εφαρμογή συναφών προγραμμάτωνkampania10xronia2

– Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων συλλογικών φορέων της περιοχής

– Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των εμπειριών άλλων περιοχών προς όφελος επιχειρηματιών της περιοχής, μέσω της ανταλλαγής και διάδοσης των πληροφοριών που επιτυγχάνεται με την υλοποίηση διατοπικών και διακρατικών προγραμμάτων

– Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τόσο από την λειτουργία νέων επιχειρήσεων όσο και από την συμμετοχή ανέργων σε κοινωνικά προγράμματα και επιχορηγούμενα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησηςkampania10xronia3

– Αύξηση του τοπικού εισοδήματος και αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων και του κοινωνικού υπόβαθρου της περιοχής

– Παροχή συνεχούς ενημέρωσης σε επιχειρήσεις, ιδιώτες, αγρότες και συλλογικούς φορείς – συμβουλευτική υποστήριξη

– Δημιουργία βάσης δεδομένων με δημογραφικά, πληθυσμιακά στοιχεία της περιοχής, γεωμορφολογικά στοιχεία, καταγραφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, καταγραφή των βασικών υποδομών, αξιολόγηση των στοιχείων και των δυνατοτήτων ανάπτυξης κλπ., η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί από οποιονδήποτε  επιχειρηματία ή φορέα για την σύνταξη μελετών και ανεύρεση στοιχείων

kampania10xronia4 Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και νέων πτυχιούχων της περιοχής, μέσω της απασχόλησής τους στην εταιρεία ή τη συμμετοχή τους σε επιχορηγούμενα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιεί η εταιρεία

– Ενίσχυση της τοπικής αγοράς, με την προμήθεια υλικών τα οποία είναι απαραίτητα για την καθημερινή της λειτουργία (γραφική ύλη, εξοπλισμός, διαμόρφωση χώρων) και των δραστηριοτήτων που κατά καιρούς αναπτύσσει (έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων – εντύπων, διοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων κλπ.).

|