Διαβούλευση και προτάσεις για το CLLD (LEADER) 2014-2020 στο Λεωνίδιο (07/10/2015)

Με στόχο το σχεδιασμό του νέου προγράμματος CLLD (LEADER) 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο, οργανώθηκε χθες στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεωνιδίου, εκδήλωση διαβούλευσης από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε., σε συνεργασία με το Δήμο Νότιας Κυνουρίας.

Τέτοιες εκδηλώσεις θα οργανωθούν και σε άλλους Δήμους με στόχο τη κατάρτιση του προγράμματος και την κατάθεση της συνολικής πρότασης από την Αναπτυξιακή Εταιρεία, η οποία βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας του φακέλου υποψηφιότητας, για τη διεκδίκηση του νέου προγράμματος CLLD (LEADER) 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο.

Αρχικά, ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Λυσίκατος έκανε λόγο ουσιαστικό για το επόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου αναφερόμενος σε έργα τόσο στήριξης του αγροτικού τομέα και του τουρισμού, όσο και σε έργα αστικής ανάπλασης, αλλά και ανάδειξης των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Στη συνέχεια ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα κ. Μαρίνης Μπερέτσος, παρουσίασε το μέχρι τώρα έργο της εταιρείας, την εμπειρία της στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα LEADER, την μεγάλη απορροφητικότητα που έχει αυτή πετύχει, αλλά και τα σημαντικά έργα (δημόσια και ιδιωτικά) που έχουν γίνει στην περιοχή.

Το λόγο πήραν επίσης ο συνεργάτης της εταιρείας κ. Παναγιώτηε Γεωργοστάθης («Μαζί στο κατώφλι της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD 2014-2020) και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε., κ. Σπυρίδων Φλώρος, ενώ στο τέλος εκφράστηκαν απορίες, προβληματισμοί αλλά και προτάσεις από πολίτες, εκπροσώπους φορεών και επαγγελματίες που βρέθηκαν στη συζήτηση.

Δείτε παρακάτω αποσπάσματα και φωτογραφίες από τη χθεσινή εκδήλωση.

 

|