Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία σε αντικείμενο ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς με χρήση νέων τεχνολογιών

Η Ανάδοχος Εταιρεία “Athens Technology Center ΑΒΕΤΕ” του έργου «Εργαλεία Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης «Κέντρο Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο» με κωδικό MIS 372838 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν επιστήμονα με εμπειρία και γνωστικό υπόβαθρο σε θέματα Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Μέσων Ενημέρωσης, Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Ιστορίας, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και γνώσεις προγραμμάτων Η/Υ.
Το αντικείμενο της συνεργασίας θα αφορά:

  • Εμπλουτισμό ηλεκτρονικού αποθετηρίου με τεκμήρια για την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον στην Ανατολική Πελοπόννησο, με έμφαση στην περιοχή της Τσακωνιάς.
  • Λειτουργία και διαχείριση ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαιδευτικών εργαλείων Φάμπρικας Πελοποννήσου, που έχει εγκατασταθεί σε server της Αναπτυξιακής Πάρνωνα.
  • Υποστήριξη στη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και σχολεία της περιοχής.
  • Γενική υποστήριξη της Αναδόχου Εταιρείας στην υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεών της με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα.

Η εγκατάσταση του συνεργάτη θα γίνει σε γραφείο που θα παραχωρηθεί από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Οι ανάγκες του αντικειμένου της σύμβασης απαιτούν καθημερινή παρουσία στην Εταιρεία. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έξι (6) μήνες. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 27/02/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα στο τηλ. 27570-22807 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@parnonas.gr. Αρμόδια επικοινωνίας: Άννα Κοδέλλα

|