ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Υπογράφηκε η Σύμβαση ανάθεσης κατασκευής του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ” ύψους 105.979,00 €, στο Πλαίσιο της Ενταγμένης ομώνυμης Πράξης στο Ε.Π «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» με Φορέα Υλοποίησης την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα.

Υπογράφηκε σήμερα, 3-12-2014 ,στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, Σύμβαση Κατασκευής του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ”, μεταξύ του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας κ. Χαράλαμπου Λυσίκατου, του Διευθύνοντα Συμβούλου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα κ. Μαρίνη Μπερέτσου και του αναδόχου κ. Γαρδίκα Αριστείδη.

Πρόκειται για έργο ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου που στεγάζεται η Εφορία στην Πλατεία Ρολογιού στο Λεωνίδιο. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό ενεργειακής κατάστασης εντάσσεται στην κατηγορία Ε (πολύ χαμηλά στη σχετική κλίμακα) με αποτέλεσμα την μη ύπαρξη κατάλληλων θερμικών συνθηκών για τη λειτουργία του κτιρίου, δηλαδή την υπέρμετρη θερμική απώλεια κατά το χειμώνα και την υψηλή θέρμανσή του κατά τη διάρκεια των θερμών μηνών. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη ,το κτίριο θα αναβαθμιστεί κατά 4 κλίμακες και θα ενταχθεί στην κατηγορία Β.

Μετά την ενεργειακή αναβάθμισή του το κτίριο θα λειτουργήσει ως χώρος υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

 

 

|