Κατάλογος εκδηλώσεων Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε.

Παρακάτω ακολουθεί ένας ενδεικτικός κατάλογος με τις ενημερωτικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ που έχει διοργανώσει η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

 1. Σεμινάριο εκπαιδευτικών «Παρουσίαση του πακέτου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον του Πάρνωνα”» 28/02/2007
 2. Έκθεση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου «Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης τοπικού πληθυσμού για την προστασία του όρους Πάρνωνα από τις πυρκαγιές» 20/04/2007
 3. Εκδήλωση «Οικοτουριστικές δραστηριότητες στην Ανατολική Αρκαδία», στα πλαίσια συμμετοχής στην Έκθεση «Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός» 30-31/3 & 1/4/2007
 4. Εκδήλωση «Η Πελοπόννησος σας κάνει το τραπέζι στο Λεωνίδιο με τα τοπικά προϊόντα της και την Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου» 27/05/2007
 5. Τριήμερο Φεστιβάλ-Γιορτές του Πάρνωνα 17-19/08/2007
 6. Τεχνική σύσκεψη – διαβούλευση για την παρουσίαση του Τοπικού Προγράμματος ΚΠ LEADER+ και των αποτελεσμάτων του εν όψει του νέου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 23/10/2007, 6/11/2007
 7. Διημερίδα «Δημιουργία-Ενδυνάμωση Συλλογικών Σχημάτων Αναπτυξιακής Πολιτικής στον Αγροτικό Χώρο» 24-25/11/2007
 8. Τεχνική σύσκεψη – διαβούλευση για την παρουσίαση του Τοπικού Προγράμματος ΚΠ LEADER+ και των αποτελεσμάτων του εν όψει του νέου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007 10/12/2007
 9. Διημερίδα «Πολιτικές για την οικονομική και κοινωνική ένταξη των γυναικών στην Πελοπόννησο» 14-15/12/2007
 10. Workshop επιχειρηματιών για την οινοχοΐα 28-29/01/2008
 11. Ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Στήριξη της Απασχόλησης μέσω της Οικοανάπτυξης στην Ανατολική Αρκαδία», Μέτρου 5.2 ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006. 25/02/2008
 12. Εκδήλωση : «Ανάπτυξη μορφών Mentoring» στα πλαίσια του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Στήριξη της Απασχόλησης μέσω της εφαρμογής ενός τοπικού συμφώνου ποιότητας για τον αγροτουρισμό και τα αγροτικά προϊόντα», Μέτρο 5.2 ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006. 29/02/2008
 13. Τεχνική σύσκεψη στα πλαίσια σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος LEADER της 4ης Προγραμματικής Περιόδου για την Ανατολική Πελοπόννησο 21/04/2008
 14. Τεχνική σύσκεψη – διαβούλευση στα πλαίσια σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος LEADER της 4ης Προγραμματικής Περιόδου για την Ανατολική Πελοπόννησο 22/05/2008
 15. Εκδήλωση “Μουσικές &Γεύσεις στα σοκάκια του Λεωνιδίου” στα πλαίσια του  Φεστιβάλ Τσακωνιάς 23-24/05/2008
 16. Εργαστήρι ιδεών για την Ανάπτυξη της Περιοχής – δημόσια διαβούλευση στα πλαίσια σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος LEADER της 4ης Προγραμματικής Περιόδου για την Ανατολική Πελοπόννησο 24/05/2008
 17. Ενημερωτική Εκδήλωση – διαβούλευση στα πλαίσια σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος LEADER της 4ης Προγραμματικής Περιόδου για την Ανατολική Πελοπόννησο 11/06/2008
 18. Εκδήλωση – διαβούλευση στα πλαίσια σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος LEADER της 4ης Προγραμματικής Περιόδου για την Ανατολική Πελοπόννησο» 26/06/2008
 19. Τεχνική σύσκεψη – διαβούλευση στα πλαίσια σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος LEADER της 4ης Προγραμματικής Περιόδου για την Ανατολική Πελοπόννησο 01/07/2008
 20. Ενημερωτική Εκδήλωση – διαβούλευση στα πλαίσια σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος LEADER της 4ης Προγραμματικής Περιόδου για την Ανατολική Πελοπόννησο 03/07/2008, 06/07/2008
 21. Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας (workshop) για τον αγροτουρισμό 07/07/2008
 22. Workshop επιχειρηματιών για την οινοχοΐα 09/07/2008
 23. Ενημερωτική Εκδήλωση – διαβούλευση στα πλαίσια σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος LEADER της 4ης Προγραμματικής Περιόδου για την Ανατολική Πελοπόννησο 10/07/2008
 24. Τεχνική σύσκεψη των φορέων της Πελοποννήσου στα πλαίσια σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος LEADER της 4ης Προγραμματικής Περιόδου για την Ανατολική Πελοπόννησο 16/07/2008
 25. Ενημερωτική Εκδήλωση – διαβούλευση στα πλαίσια σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος LEADER της 4ης Προγραμματικής Περιόδου για την Ανατολική Πελοπόννησο 16/07/2008, 17/07/2008, 18/07/2008, 20/07/2008, 21/07/2008, 22/07/2008, 23/07/2008, 24/07/2008, 28/07/2008, 29/07/2008
 26. Τεχνική σύσκεψη στα πλαίσια σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος LEADER της 4ης Προγραμματικής Περιόδου για την Ανατολική Πελοπόννησο 30/07/2008
 27. Ενημερωτική Εκδήλωση – διαβούλευση στα πλαίσια σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος LEADER της 4ης Προγραμματικής Περιόδου για την Ανατολική Πελοπόννησο 01/08/2008
 28. Εκδήλωση – Φεστιβάλ τουριστικής προβολής «Μεσογειακός Πολιτισμός» 1-3/08/2008
 29. Τεχνική σύσκεψη στα πλαίσια σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος LEADER της 4ης Προγραμματικής Περιόδου για την Ανατολική Πελοπόννησο 03/08/2008
 30. Φεστιβάλ Βουνού και Δάσους 5-6/08/2008
 31. Εκδήλωση – Φεστιβάλ Τουριστικής Προβολής «Κάστρεια» 07/08/2008
 32. Εκδήλωση – Φεστιβάλ τουριστικής προβολής «Θάλασσες Αρκαδίας» 19/09/2008
 33. 6ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο 2-4/10/2008
 34. Εργαστήριο – Workshop επιχειρηματικότητας «Ενίσχυση της Εξωστρέφειας – Προώθηση της Εξαγωγικής Δραστηριότητας των Επιχειρήσεων του Νομού Λακωνίας» 27/10/2008
 35. Ημερίδα Σεισμός Περιβάλλον & Φυσικές Καταστροφές» 8/11/2008
 36. Περιφερειακή Εκδήλωση Παρουσίασης Eurovillages+ 25/11/2008
 37. Ημερίδα «Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Πελοποννήσου» 05/12/2008
 38. Αναπτυξιακό Συνέδριο Πάρνωνα Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Τοπικού Προγράμματος Κ Π. LEADER+ 11-13/12/2008
 39. Φεστιβάλ Τσακωνιάς   22-23.05.09
 40. Φεστιβάλ Αγκινάρας 1.05.2010
 41. Εκδήλωση με θέμα «Η διατροφική αξία της αγκινάρας και η συμβολή της στην ταυτότητα του τουριστικού προϊόντος της περιοχής» – παρουσίαση σχεδίου δράσης για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μέσα από την γαστρονομία στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 1.05.2010
 42. Φεστιβάλ Τσακωνιάς  21-22.05.10
 43. Ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των δράσεων της 1ης Προκήρυξης του τοπικού προγράμματος LEADER  1.07.2010, 26.07.2010, 30.07.2010, 8.09.2010, 16.09.2010, 7.10.2010
 44. Συμμετοχή στην ημερίδα για τα αγροτικά προϊόντα – Παρουσίαση «Προγράμματα ανάπτυξης αγροτικού χώρου στον Πάρνωνα» 20.08.2010
 45. Συμμετοχή στο 6o Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο στο Μέτσοβο – Παρουσίαση Οδηγού «Καλής πρακτικής διαχείρισης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος» 16-19.09.2010
 46. Φεστιβάλ Τσακωνιάς 1-2.07.2011
 47. Συμμετοχή στην 3η Έκθεση Ελληνικών Καλοκαιρινών Τουριστικών Προορισμών Προϊόντων & Υπηρεσιών 7-9.06.2011
 48. Διοργάνωση του Συνεδρίου με θέμα : «Παγκόσμια Ημέρα Αγροτισσών» 10-12.11.2011
 49. Φεστιβάλ Τσακωνιάς 13-15.07.2012
 50. Συμμετοχή στο 2ο Φεστιβάλ Αγροτικών Προϊόντων και Πολιτισμού που διοργάνωσε ο Δήμος Αχαρνών 7-10.06.2012
 51. Διοργάνωση των Μουσικών εκδηλώσεων στα Πούλιθρα και στον Κοσμά Δήμου Νότιας Κυνουρίας 28.07.2012 & 15.08.2012
 52. Εκδήλωση παρουσίασης 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22.11.2012, 30.11.2012
 53. Φεστιβάλ Τσακωνιάς 04-07.07.2013
 54. Φεστιβάλ Πελοποννήσου 1η Εκδήλωση “Η μελωδία της…Αρκαδίας” 11-12.10.2013
 55. Συνέδριο με τίτλο Συνάντηση πολιτών της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΚΑΠ ενάντια στην κρίση» 01-06.03.2013
 56. Εκδήλωση παρουσίασης 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04.11.2013
 57. Ο Χατζιδάκις αγαπούσε τον Vivaldi, Άστρος 29-30.03.2014
 58. Ο Χατζιδάκις αγαπούσε τον Vivaldi, Ναύπλιο 12-13.04.2014
 59. Ο Χατζιδάκις αγαπούσε τον Vivaldi, Κόρινθος 31.05-1.06.2014
 60. Φεστιβάλ Τσακωνιάς 03-06.07.2014
 61. Ο Χατζιδάκις αγαπούσε τον Vivaldi, Καλαμάτα 25-26.07.2014
 62. Ο Χατζιδάκις αγαπούσε τον Vivaldi, Σπάρτη 3.10.2014
 63. Εκδήλωση για την Αδειοδότηση Επιχειρήσεων της Νότιας Κυνουρίας, Λεωνίδιο 12.11.2014
 64. Ο Χατζιδάκις αγαπούσε τον Vivaldi, Παπαδιάνικα 22.11.2014
 65. Προστασία, δυνατότητες και προοπτικές ανάδειξης της ενάλιας αρχαιολογικής κληρονομιάς της Λακωνίας, Μονεμβασιά 6.12.2014
 66. Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Πελοποννήσου στην Τρίπολη, 17.12.2014
 67. Φεστιβάλ Τσακωνιάς 01-05.07.2015
 68. Φεστιβάλ Πελοποννήσου τελική εκδήλωση στην Τρίπολη 22-27.06.2015

|