Δημοσίευση Ισολογισμού Εταιρικής Χρήσης 2013 και Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α., στην αρ. 8/04-06-2014 συνεδρίασή του, ενέκρινε τον Ισολογισμό έτους 2013 και την Πρόσκληση σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30/06/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

 

|