Ημερίδα προβολής των στόχων, των δράσεων και των αποτελεσμάτων της Πράξης “ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ”

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα διοργανώνουν την Τετάρτη 21/5/2014 και ώρα 12.00 ημερίδα, στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του Δημαρχείου, στο Λεωνίδιο. Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης “ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ”, Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στην ημερίδα θα προβληθούν οι στόχοι, οι δράσεις και τα αποτελέσματα της Πράξης, η οποία απευθύνεται σε άνεργους/ες εγγεγραμμένους/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, νέους επιστήμονες, αγρότες ασφαλισμένους στον ΟΓΑ και έχει ως αντικείμενο τη συμβουλευτική υποστήριξη και την κατάρτιση των ωφελουμένων, με στόχο την προώθησή τους στην απασχόληση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΗΜΕΡΙΔΑ_ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΗΜΕΡΙΔΑ_ΔΗΜΟΣ Ν. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

|