Διακρατική Εκπαιδευτική Εβδομάδα στο πλαίσιο του LEADER

Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας στις 4-13 Ιουλίου 2013 θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική εβδομάδα με τίτλο «Γνωριμία με το Όρο-Μεσογειακό Τοπίο», η οποία αποτελεί δράση του διακρατικού σχεδίου «PARKS PROTECTION ΙΙ – Διαχείριση, Προστασία και Οικονομική Ανάπτυξη Προστατευόμενων Περιοχών», που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Πάρνωνα στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013.
Το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής εβδομάδας έχει καταρτιστεί από ομάδα ειδικών επιστημόνων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και αποσκοπεί στην παρουσίαση μιας αντιπροσωπευτικής ορεινής μεσογειακής περιοχής, όπως είναι το όρος Πάρνωνα, με ολοκληρωμένο τρόπο. Για το σκοπό αυτό, μαθήματα και επισκέψεις πεδίου που θα παρέχουν την εικόνα του τοπίου και των παραδοσιακών χρήσεων γης θα συνδυαστούν με διαλέξεις που θα δώσουν ειδικοί στον τομέα της βιοποικιλότητας, της οικολογίας και της επιστήμης του περιβάλλοντος.
Την εκπαιδευτική εβδομάδα θα παρακολουθήσουν συνολικά δεκαπέντε (15) εκπαιδευόμενοι, πέντε (5) από κάθε συμμετέχουσα χώρα οι οποίες είναι: η Λετονία (“Dobele District Rural Partnership”), η Αγγλία (“Northumberland Coast and Lowlands”) και η Ελλάδα (Αναπτυξιακή Πάρνωνα).
Η Ελληνική ομάδα εκπαιδευόμενων αποτελείται από: έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Διαχείρισης Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού, έναν (1) εκπρόσωπο του WWF, έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έναν (1) εκπρόσωπο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστρίου, του Δασαρχείου Κυνουρίας και ένα άτομο με ειδικότητα δασολόγου / περιβαλλοντολόγου και εμπειρία στην εκθεσιακή ερμηνεία περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του Πάρνωνα.
Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ της βιοποικιλότητας και της χρήσης της γης από τον άνθρωπο και να παρατηρήσουν τη αλληλεπίδραση επί τόπου. Το πρόγραμμα θα καταλήξει με την πρόταση και συζήτηση αειφόρων μεθόδων και στρατηγικών διαχείρισης. Η εκπαιδευτική εβδομάδα θα είναι μια συναρπαστική όσο και επωφελής εμπειρία για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι τελικά θα μπορέσουν να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν την ανάγκη εξισορρόπησης των οικονομικών αναγκών με τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους και τη σύνθεσή τους μέσα σε ένα πολύ-λειτουργικό τοπίο.
Μέσω της υλοποίησης των εκπαιδευτικών εβδομάδων οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τα εφόδια να εξελιχθούν σε εκπαιδευτές, ενώ θα παραχθούν και τα κατάλληλα εργαλεία εκπαίδευσης που θα μπορούν να εφαρμοσθούν σε επιστημονικά πεδία που θα παρουσιάζονται σε ομάδες παιδιών ή και σε ενηλίκους σχετικής κατάρτισης. Τελικός στόχος είναι η προώθηση του εκπαιδευτικού τουρισμού ως ήπια μορφή οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών.

|